Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

ONLINE SEMINAR »

Materijalna prava javnih i državnih službenika


Termin održavanja:
Zagreb, 25. veljače 2021. (četvrtak), ONLINE SEMINAR

Vrijeme održavanja:
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 12,00 sati

Predavač:

Kotizacija:
675,00 kn (540,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje PDF materijal poslan na e-mail adresu nakon uplate kotizacije, a prije početka seminara, predavanje i odgovore na pitanja. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 625,00 kn (500,00 kn + PDV).

Napomena: molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar. Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom (link: https://zoom.us/download#client_4meeting – odabrati: Zoom Client for Meetings) koju je potrebno instalirati i pokrenuti (download and run).
Po uključenju kliknuti na opciju: Join with computer audio.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom webinaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!

Prijava na seminar

Tko je ovlašten utvrditi materijalna prava i na koga se primjenjuju?

U Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ugovorene su novčane pomoći za državne i javne službenike i namještenike. U javnim službama poslodavac je dužan osigurati zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja rada kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

Zbog određenih dvojbi i nejasnoća u praksi na koji način utvrditi pojedina prava i kako ih regulirati, odgovore i rješenja donosimo na online seminaru sa stručnjakom iz prakse.

 • Koja prava ostvaruju javni i državni službenici?
 • Kako ostvariti novčanu pomoć?
 • Kojim aktom utvrditi materijalna prava?
 • Što u slučaju kada ne postoji sklopljen kolektivni ugovor?
 • Na koga se primjenjuju kolektivni ugovori?

Prema kolektivnom ugovoru, zaposlenik ima pravo na isplatu pomoći jednom godišnje za svaku kalendarsku godinu u kojoj je ostvario bolovanje u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza pod uvjetom da je udaljenost od njegovog mjesta rada do mjesta prebivališta najmanje dva kilometra.

Za stjecanje prava na jubilarnu nagradu računa se neprekidni staž u javnim službama, bez obzira na promjenu poslodavca i bez obzira na ugovoreno radno vrijeme (puno ili nepuno).


Na online seminaru saznajte sve o utvrđivanju, kao i pregledu materijalnih prava koja ostvaruju državni, javni i lokalni službenici i namještenici temeljem njihovih kolektivnih ugovora, a s obzirom da ista nisu uređena Zakonom o radu.


Program online seminara:

 • Pravni izvori za uređenje materijalnih prava
 • Dodaci na plaću i novčana pomoć
 • Prekovremeni rad i pravo na dodatak
 • Pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana
 • Pravo na regres i prigodne nagrade
 • Pravo na jubilarnu nagradu i rezultate rada
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu
 • Troškovi javnog prijevoza za dolazak i povratak s posla
 • Naknada za troškove na službenom putovanju
 • Dodatak za rad na terenu
 • Naknada za odvojeni život
 • Pravo na sistematski pregled i osiguranje
 • Pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Bez uplate kotizacije nije moguće pristupiti online seminaru.

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Sudionicima online seminara strogo se zabranjuje dijeljenje i umnožavanje materijala za praćenje, snimanje seminara te omogućavanje praćenja seminara osobama koje nisu prijavljeni kao sudionici.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top