Loading Događanja

SEMINAR »

Mjere zaštite od požara


Termin održavanja:
Zagreb, 22. listopad 2020. (četvrtak), The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak za zaštitu od požara

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Koje sve tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje. Osnovnim se mjerama zaštite od požara smatraju: građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, na gromobranskim instalacijama, plinskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

Pod posebnim mjerama zaštite od požara smatraju se mjere zaštite od požara koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama ili prostorima tvrtke, odnosno postupci koji osiguravaju da do požara ne dođe, a ako do požara dođe, da se opasnosti svedu na najmanju moguću razinu. 

Dobro je znati:

 • Posebne mjere zaštite od požara propisuju voditelji odjela i odsjeka unutar kojih se koriste tvari koje mogu uzrokovati požar, izradom uputa o postupcima i mjerama koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama i na prostorima tvrtke.
 • Na građevini u kojoj se obavlja djelatnost ili borave ljudi, moraju biti postavljene instalacije u skladu s tehničkim propisima o gromobranima.
 • Električne instalacije podliježu obvezi periodičkog ispitivanja svake 4 godine (ispitivanje otpora izolacije električne instalacije te zaštite od indirektnog napona dodira).
 • Vlasnik građevine dužan je osigurati da se pri gradnji provedu sve propisane mjere zaštite od požara u skladu s projektom.
 • Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije, ili gradnje nove građevine, ili dijela građevine. 

Na seminaru saznajte kako provoditi mjere zaštite od požara, te:

 • koje su obveze vlasnika, korisnika građevina (poslodavci) te prostora (upravitelji zgrada),
 • koju obveznu dokumentacija mora posjedovati vlasnik,
 • koje su mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima,
 • koji su uvjeti za zapošljavanje djelatnika za zaštitu od požara?

Program seminara:

 • Dužnosti i odgovornosti u zaštiti od požara
 • Obveze vlasnika/korisnika građevina odnosno upravitelja zgrada
 • Projektiranje, građevinske mjere zaštite
 • Kategorizacija građevina
 • Preventivne mjere zaštite od požara
 • Stabilni sustavi za zaštitu od požara
 • Vatrogasni aparati i hidrantska mreža
 • Sustavi za dojavu o požaru
 • Procjena ugroženosti od požara
 • Evakuacija i spašavanje
 • Osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje
 • Posebne mjere zaštite od požara
 • Evidencije iz područja zaštite od požara
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne mjere

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Zaštita i obrada podataka radnika

30. rujna / 9:00 - 14:00

Otkazivanje ugovora o radu u praksi

16. listopada / 9:00 - 14:00

Mjere zaštite od požara

22. listopada / 9:00 - 14:00

Što kada vas posjeti inspektor rada?

12. studenoga / 9:00 - 14:00