Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Mobing i diskriminacija – radnopravni okvir i sudska praksa


Termin održavanja:
Zagreb, 25. ožujak 2022. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.


Kako ispravno postupati u slučaju mobinga i diskriminacije?

U današnje vrijeme problem mobinga i raznih oblika uznemiravanja i zlostavljanja na radnom mjestu sve je više prisutan i dovodi do narušenih odnosa u radnom kolektivu, a što je potencijalna mogućnost podnošenja sudskih tužbi, zastoja u poslovanju i smanjenju ugleda tvrtke, učestalih odlazaka na bolovanje, povećana fluktuacija radnika…

Zakonom je zabranjena izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji.

Poslodavac bi trebao pravilnikom o radu urediti postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije, kao i uvjete dokazivanja i način zaštite od mobinga, te propisati opravdane razloge za otkazivanje ugovora o radu u takvim slučajevima.

Ako poslodavac zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika.


Znate li:

 • kako prepoznati mobing u radnom okruženju,
 • koja je razlika između mobinga i diskriminacije,
 • što predviđa pravni okvir za zaštitu od diskriminacije,
 • kome se i kako podnosi pritužba,
 • koja su ovlaštenja i obveze poslodavca vezane uz pritužbu,
 • koji su rokovi za traženje sudske zaštite,
 • što se ne smatra uznemiravanjem i mobingom,
 • kako dokazati mobing i diskriminaciju,
 • na kome je teret dokazivanja u sporu za zaštitu od mobinga?

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • saznati koja su prava radnika i obveze poslodavca u slučaju mobinga i diskriminacije (kakva je zakonska regulativa i pravna praksa);
 • znati na koji način radnopravno sankcionirati počinitelja i koje su zakonom predviđene sankcije;
 • saznati sve o uređenju postupka pred poslodavcem vezanog uz podnošenje pritužbe za mobing, diskriminaciju i uznemiravanje;
 • doznati koji je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije i kako donesti mjere za uspješno sprječavanje mobinga;
 • dobiti smjernice i upute o pravu na naknadu štete.

Sukladno problemima s kojima se susreću poslodavci i radnici, uz pomoć poznatog stručnjaka iz prakse za ovo područje, pripremili smo seminar uz pregled relevantne sudske prakse – postavite konkretna pitanja predavaču i razmijenite iskustva s kolegama.


Program seminara:

 • Mobing – zakonsko uređenje, vrste i uzroci
 • Diskriminacija – pravna regulativa, definicija, vrste
 • Razlike između mobinga i diskriminacije
 • Zaštita od mobinga i diskriminacije – obveze poslodavca
 • Pravilnik o radu i pravno uređenje za zaštitu od mobinga/diskriminacije
 • Povjerenik poslodavca za zaštitu dostojanstva radnika
 • Mjere za sprječavanje mobinga
 • Mjere zaštite od diskriminacije
 • Iznimke od zabrane diskriminacije
 • Pravo radnika kod mobinga/diskriminacije
 • Razlozi za otkaz zbog mobinga i diskriminacije
 • Zaprimanje pritužbi radnika, dokazna sredstva i teret dokazivanja
 • Tužbe sudu i naknade štete
 • Udružna tužba za zaštitu od diskriminacije
 • Sankcije i prekršajne odredbe za poslodavce
 • Sudska praksa – hrvatska i europska
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍