Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Naplata potraživanja i ovršni postupak – primjena u praksi


Termin održavanja:

Zagreb, 22. ožujak 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

120,00 € (96,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 105,00 € (84,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Postupak naplate potraživanje i pokretanje ovršnog postupka

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja?

Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

Većina problema s naplatom može se izbjeći potpisivanjem odgovarajuće vrste ugovora, odnosno pravilnim zaključivanjem posla.

Vjerovnici posebnu pažnju trebaju posvetiti obračunskim plaćanjima, a koja se sve češće koriste kao način podmirenja obveza dužnika, kao i odgovarajućim instrumentima osiguranja plaćanja.

U prvom djelu seminara saznajte što u slučajevima kada su svi računi ovršenika na kojima se provodi ovrha blokirani, koja su prava i obveze vjerovnika u društvima koja su pred blokadom, kako doći do potraživanja kada je tvrtka u financijskim problemima?

Poslodavac je dužan voditi računa o prednosnom redu namirenja (prema danu primitka ovršne isprave), te prvenstveno, bez obzira na postojanje suglasnosti na zapljenu, provesti ovrhu radi naplate tražbina po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja.

U drugom djelu seminara govorit ćemo o zakonskim okvirima ovršnog postupka, o tome kako provoditi ovrhu na plaći, o novčanim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena, kao i prednosnom redu namirenja tražbina te provedbi ovrhe na novčanim primanjima ovršenika.


Na stručnom i praktičnom seminaru saznajte:

 • što u slučajevima nemogućnosti naplate potraživanja,
 • koja su prava vjerovnika i eventualne opcije naplate,
 • kada nastupa, odnosno završava zastara potraživanja
 • kada direktor odgovora za dugove trgovačkog društva,
 • kako se provodi ovrha u uvjetima blokade računa,
 • što poslodavci trebaju činiti povodom ovršnih isprava koje im stižu na naplatu,
 • kako poslodavac utvrđuje prednosni red u slučaju više zaprimljenih tražbina,
 • što u slučaju prestanka radnog odnosa ovršenog zaposlenika,
 • koji su primici izuzeti od ovrhe na plaćama zaposlenika,
 • što u slučaju zapljene po pristanku dužnika,
 • koja je uloga poslodavca u provedbi ovrhe,
 • što je očevidnik redoslijeda osnova za plaćanja,
 • koja je uloga javnih bilježnika i sudova u ovršnom postupku?

Nenaplaćena potraživanja trgovačkim društvima donose nepotrebne troškove i zbog toga je važno pravovremeno reagirati.

Načini i postupak provedbe ovrhe na plaći i drugim novčanim primanjima radnika često nisu dovoljno jasni u praksi i mnogi poslodavci imaju dvojbe što i kako učiniti – saznajte koje su aktualnosti u postupanju kod provedbe e-ovrhe, kako se podnose osnove za plaćanje i zahtjevi za naplatu, odnosno prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne i ovršne isprave sa stručnjakom iz prakse uz odgovore na vaša pitanja za vrijeme i nakon seminara.


Program seminara:

Prvi dio: Naplata potraživanja

 • Odgovornost članova uprave društva
 • Promjene i prestanak obveznopravnih odnosa
 • Novčane obveze u ugovoru – ugovorne klauzule plaćanja
 • Dospjelost i zastara tražbine
 • Ugovorne i zatezne kamate
 • Blokada računa dužnika i naplata potraživanja
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza – zakonski okvir
 • Opomena ili nagodba
 • Naplata potraživanja putem FINE
 • Faktoring – otkup potraživanja (agencije za naplatu potraživanja)
 • Platni nalog i europski platni nalog

Drugi dio: Ovršni postupak

 • Provedbe ovrhe na plaći – primanja izuzeta od ovrhe i zaštićeni račun
 • Elektronička provedba ovrhe
 • Prisilna naplata i podnošenje prijedloga za ovrhu
 • Obrasci u ovršnom postupku
 • Način dodjele predmeta javnim bilježnicima
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne i vjerodostojne isprave
 • Uloga javnih bilježnika i sudova u ovršnom postupku
 • Troškovi ovršnog postupka i obustava ovrhe
 • Postupak provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
 • Očevidnik redoslijeda osnove za plaćanja

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍