Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

SEMINAR »

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja


Termin održavanja:
Zagreb, NAKNADNO NOVI TERMIN

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
Mićo Ljubenko, dipl. iur., odvjetnik

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Napomena: molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar. Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom.


Kako osigurati naplatu kod ugovornih odnosa?

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a radi nepoznavanja pravnog karaktera ugovora kojim se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja?

Većina problema s naplatom može se izbjeći potpisivanjem odgovarajuće vrste ugovora, odnosno pravilnim zaključivanjem posla. Vjerovnici posebnu pažnju trebaju posvetiti obračunskim plaćanjima, a koja se sve češće koriste kao način podmirenja obveza dužnika, kao i odgovarajućim instrumentima osiguranja plaćanja.

Jeste li upoznati sa svim legitimnim instrumentima koje možete koristiti kako potraživanja ne bi ostala nenaplaćena? Praksa je pokazala kako velik broj izdanih zadužnica i mjenica stoji nenaplaćen i evidentiran u redoslijedu naplate kod Financijske agencije. Koja su prava i obveze vjerovnika u društvima koja su pred blokadom, kako doći do potraživanja kada je tvrtka u financijskim problemima?

?  Kako osigurati potraživanja iz ugovornih odnosa?
?  Što u slučajevima nemogućnosti naplate potraživanja?
?  Koja su prava vjerovnika i eventualne opcije naplate?
?  Kada nastupa, odnosno završava zastara potraživanja?
?  Kada direktor odgovara za dugove trgovačkog društva?
?  Kako se provodi ovrha nakon moratorija?

Nenaplaćena potraživanja trgovačkim društvima donose nepotrebne troškove i zbog toga je važno pravovremeno reagirati, odnosno osigurati plaćanja instrumentima definiranim zakonskom regulativom – sa stručnjakom iz prakse donosimo objašnjenja, upute i procedure u slučaju neplaćanja ili kod zakašnjenja u plaćanju, te nove prijedloge izmjena i dopuna Ovršnog zakona.

Program seminara:

 • Najčešći instrumenti osiguranja plaćanja:
  – Mjenica
  – Zadužnica
  – Bankarska garancija
  – Zalog
  – Fiducija
  – Jamstvo
  – Hipoteka
 • Obračunska plaćanja:
  – Ustup tražbine (cesija)
  – Uputa (asignacija)
  – Kompenzacija (prijeboj)
  – Preuzimanje duga i promjene na strani dužnika ili vjerovnika
  – Ugovor o pristupanju dugu – pravne odredbe
  – Preuzimanje ispunjenja
 • Provjera boniteta kupca – ocjena likvidnosti
 • Novčane obveze u ugovoru – ugovorne klauzule plaćanja
 • Dospjelost i zastara tražbine
 • Ugovorne i zatezne kamate
 • Proces naplate potraživanja
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza – zakonski okvir
 • Opomena ili nagodba
 • Naplata potraživanja putem FINE
 • Prisilna naplata i ovršni postupak
 • Provedba ovrhe nakon moratorija
 • Blokada računa dužnika i naplata potraživanja
 • Agencije za naplatu potraživanja i otkup potraživanja
 • Ugovorne obveze kod faktoringa
 • Pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top