Loading Događanja

SEMINAR »

Sredstva osiguranja plaćanja i postupak naplate potraživanja


Termin održavanja:
Zagreb, 9. studeni 2021. (utorak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Kako osigurati naplatu kod ugovornih odnosa?

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja? Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a zbog nepoznavanja pravnih karakteristika ugovora kojima se definiraju međusobne obveze. Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja i kako na vrijeme pokrenuti odgovarajuće postupke naplate?

Većina problema s naplatom može se izbjeći potpisivanjem odgovarajuće vrste ugovora, odnosno pravilnim zaključivanjem posla. Vjerovnici posebnu pažnju trebaju posvetiti obračunskim plaćanjima, a koja se sve češće koriste kao način podmirenja obveza dužnika, kao i odgovarajućim sredstvima osiguranja plaćanja.

Jeste li upoznati sa svim legitimnim instrumentima koje možete koristiti kako potraživanja ne bi ostala nenaplaćena? Praksa je pokazala kako velik broj izdanih zadužnica i mjenica stoji nenaplaćen i evidentiran u redoslijedu naplate kod Financijske agencije. Što u slučajevima kada su svi računi ovršenika na kojima se provodi ovrha blokirani?

Koja su prava i obveze vjerovnika u društvima koja su pred blokadom, kako doći do potraživanja kada je tvrtka u financijskim problemima?


?  Kako osigurati potraživanja iz ugovornih odnosa?
?  Što u slučajevima nemogućnosti naplate potraživanja?
?  Koja su prava vjerovnika i eventualne opcije naplate?
?  Kada nastupa, odnosno završava zastara potraživanja?
?  Kada direktor odgovara za dugove trgovačkog društva?
? Kako se provodi ovrha u uvjetima blokade računa?


Nenaplaćena potraživanja trgovačkim društvima donose nepotrebne troškove i zbog toga je važno pravovremeno reagirati, odnosno osigurati plaćanja sredstvima koja su definirana zakonskom regulativom – sa stručnjakom iz prakse donosimo objašnjenja, upute i procedure u slučaju neplaćanja ili kod zakašnjenja u plaćanju.


Program seminara:

 • Sredstva osiguranja plaćanja:
  – Zadužnica
  – Bankarska garancija
  – Zalog
  – Fiducija
  – Jamstvo
  – Hipoteka
 • Obračunska plaćanja:
  – Ustup tražbine (cesija)
  – Uputa (asignacija)
  – Kompenzacija (prijeboj)
  – Preuzimanje duga i promjene na strani dužnika ili vjerovnika
  – Ugovor o pristupanju dugu – pravne odredbe
  – Preuzimanje ispunjenja
 • Novčane obveze u ugovoru – ugovorne klauzule plaćanja
 • Odgovornost članova uprave društva
 • Dospjelost i zastara tražbine
 • Ugovorne i zatezne kamate
 • Proces naplate potraživanja
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza – zakonski okvir
 • Opomena ili nagodba
 • Naplata potraživanja putem FINE
 • Prisilna naplata i ovršni postupak
 • Blokada računa dužnika i naplata potraživanja
 • Agencije za naplatu potraživanja i otkup potraživanja
 • Ugovorne obveze kod faktoringa
 • Odgovori na pitanja sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top