Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Osiguranje plaćanja i postupak naplate potraživanja


Termin održavanja:

Zagreb, 14. listopad 2022. (petak), Hotel Central, Branimirova ul. 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati


Kako osigurati naplatu kod ugovornih odnosa?

Susrećete li se s problemima u naplati potraživanja?

Najčešće do problema dolazi pri zasnivanju poslovnih odnosa, a zbog nepoznavanja pravnih karakteristika ugovora kojima se definiraju međusobne obveze.

Na koji se način vjerovnici mogu zaštititi od neplaćanja i kako na vrijeme pokrenuti odgovarajuće postupke naplate?

Većina problema s naplatom može se izbjeći potpisivanjem odgovarajuće vrste ugovora, odnosno pravilnim zaključivanjem posla.

Vjerovnici posebnu pažnju trebaju posvetiti obračunskim plaćanjima, a koja se sve češće koriste kao način podmirenja obveza dužnika, kao i odgovarajućim sredstvima osiguranja plaćanja.

Jeste li upoznati sa svim legitimnim instrumentima koje možete koristiti kako potraživanja ne bi ostala nenaplaćena?

Praksa je pokazala kako velik broj izdanih zadužnica i mjenica stoji nenaplaćen i evidentiran u redoslijedu naplate kod Financijske agencije.

Što u slučajevima kada su svi računi ovršenika na kojima se provodi ovrha blokirani?


Koja su prava i obveze vjerovnika u društvima koja su pred blokadom, kako doći do potraživanja kada je tvrtka u financijskim problemima?

 • Kako osigurati potraživanja iz ugovornih odnosa?
 • Što u slučajevima nemogućnosti naplate potraživanja?
 • Koja su prava vjerovnika i eventualne opcije naplate?
 • Kada nastupa, odnosno završava zastara potraživanja?
 • Kada direktor odgovora za dugove trgovačkog društva?
 • Kako se provodi ovrha u uvjetima blokade računa?

Nenaplaćena potraživanja trgovačkim društvima donose nepotrebne troškove i zbog toga je važno pravovremeno reagirati, odnosno osigurati plaćanja sredstvima koja su definirana zakonskom regulativom – sa stručnjakom iz prakse donosimo objašnjenja, upute i procedure u slučaju neplaćanja ili kod zakašnjenja u plaćanju.


Program seminara:

 • Najčešći instrumenti osiguranja plaćanja:
  • Mjenica
  • Zadužnica
  • Bankarska garancija
  • Zalog
  • Fiducija
  • Jamstvo
  • Hipoteka
 • Obračunska plaćanja:
  • Ustup tražbine (cesija)
  • Uputa (asignacija)
  • Kompenzacija (prijeboj)
  • Preuzimanje duga i promjene na strani dužnika ili vjerovnika
  • Ugovor o pristupanju dugu – pravne odredbe
  • Preuzimanje ispunjenja
 • Provjera boniteta kupca – ocjena likvidnosti
 • Novčane obveze u ugovoru – ugovorne klauzule plaćanja
 • Dospjelost i zastara tražbine
 • Ugovorne i zatezne kamate
 • Proces naplate potraživanja
 • Rokovi ispunjenja novčanih obveza – zakonski okvir
 • Opomena ili nagodba
 • Naplata potraživanja putem FINE
 • Prisilna naplata i ovršni postupak
 • Blokada računa dužnika i naplata potraživanja
 • Agencije za naplatu potraživanja i otkup potraživanja
 • Ugovorne obveze kod faktoringa
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍