Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Novi neoporezivi primici u 2024. – obračun i iskazivanje u JOPPD obrascu


Termin održavanja:

Zagreb, 31. siječanj 2024. (srijeda), Hotel Central, Ul. kneza Branimira 3

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Neoporezivi primici radnika od 01.01.2024. – od određenih iznosa do propisanih uvjeta

U praksi se poduzetnici često susreću s pitanjima:

 • što se sve i u kojem iznosu može radnicima isplatiti neoporezivo,
 • koliko se može isplatiti neoporezivih primitaka u godini dana,
 • moraju li radnici raditi cijelu godinu kod istog poslodavca kako bi ostvarili pravo na neoporezive primitke,
 • što je s radnicima koji su zaposleni u nepunom radnom vremenu,
 • od kada će se moći isplatiti novi, povećani iznosi?

U Narodnim novinama broj 143/23 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji donosi povećanje neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radnicima. Odredbe koje se odnose na neoporezive primitke stupaju na snagu 2. siječnja 2024. godine.

Pravo na nove neoporezive primitke mogu iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno obrtnici za sebe osobno.

Kod većine poduzetnika radi se o isplatama u jednoj kalendarskoj godini, a za koje treba postojati odluka.


Na seminaru saznajte i riješite nedoumice iz prakse:

 • na koji način isplatiti neoporezive iznose,
 • koji su novi uvjeti za isplatu od 1.01.2024.,
 • koja je nova obveza izvještavanja u JOPPD obrascu,
 • što znači vjerodostojna dokumentacija,
 • na koga moraju glasiti računi i kako ih platiti,
 • koji se neoporezivi primici ne smatraju dohotkom,
 • koliko iznosi ukupni iznos neoporezivih primitaka po radniku,
 • što se sve smatra prigodnom nagradom radnika,
 • neoporeziva isplata otpremnina za odlazak u mirovinu,
 • pregled oznaka neoporezivog primitka i oznaka osobnog primanja.

Sudionici seminara bit će upozoreni na najčešće pogreške kod isplate neoporezivih primitaka i njihova izvještavanja, a kako bi se izbjegle neugodne situacije kod poreznog nadzora, a time i novčane kazne.


Doznajte sve o neoporezivim naknadama, potporama, nagradama i drugim primicima koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada, kao i mogućnostima isplate novih iznosa neoporezivih primitaka za radnike u 2024. godini na praktičnim primjerima.


Program seminara:

 • Primjena novih neoporezivih primitaka
 • Paušalna naknada za prehranu radnika
 • Troškovi prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Naknada troškova prijevoza
 • Nagrada za ostvarene rezultate rada
 • Jubilarne i prigodne nagrade radnicima
 • Pravo radnika na naknade troškova, pomoći i otpremnine
 • Naknade za odvojeni život od obitelji
 • Uvjeti ostvarivanja neoporezivih primitaka
 • Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom
 • Neoporeziva naknada za podmirenje troškova odmora radnika
 • Neoporezivo plaćanje troškova smještaja radnika
 • Plaćanje vrtića za djecu radnika
 • Stipendije za učenike i studente
 • Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Troškovi reprezentacije i promidžbe
 • Troškovi obrazovanja i izobrazbe radnika
 • Darovanja (donacije) i sponzorstva
 • Primici ograničeni na godišnjoj razini
 • Iskazivanje i dopuna podataka u JOPPD obrascu
 • Rokovi dostave JOPPD obrasca
 • Primjeri obračuna, pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍