Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Nova Direktiva NIS2 i novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti


Termin održavanja:

Zagreb, 10. svibanj 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Što donosi nova NIS2 direktiva i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti?

Novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/24) značajno proširuje opseg primjene zakona na javni i privatni sektor, a između ostalog uređuje postupke i mjere za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti, kriterije za kategorizaciju ključnih i važnih subjekata, zahtjeve kibernetičke sigurnosti, način provedbe mjera upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima i druga važna pitanja.

Direktiva NIS2

Direktiva o mjerama za visoku zajedničku razinu kibersigurnosti (Direktiva NIS2) odnosi se na subjekte iz javnog i privatnog sektora, a obveznici su dužni provesti procjenu kibersigurnosnog rizika i uvesti odgovarajuće i razmjerne sigurnosne mjere.

Novom Direktivom NIS2 znatno se proširuje područje primjene po sektorima i uvodi prag veličine na temelju stupnja digitalizacije i međusobne povezanosti te njihove važnosti za gospodarstvo i društvo (srednje i velike tvrtke u odabranim sektorima bit će uključene u područje primjene) kako bi se definiralo koji su subjekti obuhvaćeni područjem primjene, a od njih će se zahtijevati da nacionalnim nadležnim tijelima prijavljuju značajne kibersigurnosne incidente.

Novom se Direktivom uklanja i razlika između operatora ključnih usluga i pružatelja digitalnih usluga, a subjekti će se razvrstavati na temelju njihove važnosti u dvije kategorije: ključni i važni subjekti, koji će podlijegati različitim nadzornim sustavima.

Direktivom NIS2 jačaju se i pojednostavnjuju zahtjevi u pogledu sigurnosti i izvještavanja uvođenjem pristupa upravljanju rizicima kojim se osigurava minimalni popis osnovnih sigurnosnih elemenata koje je potrebno primijeniti, a uvode se preciznije odredbe o postupku izvještavanja o incidentima, sadržaju izvješća i rokovima.

Novčane kazne

Za kršenje Zakona o kibernetičkoj sigurnosti predviđene su visoke novčane kazne:

 • za prekršajno odgovorne ključne subjekte mogu iznositi od 10 tisuća do 10 milijuna eura ili od 0,5 do 2 posto ukupnog godišnjeg prometa tvrtke ostvarenog u prethodnoj financijskoj godini,
 • za prekršajno odgovorne važne subjekte predviđene kazne su od 5 tisuća eura do 7 milijuna eura ili od 0,2 do najviše 1,4 posto ukupnog godišnjeg prometa ostvarenog u prethodnoj financijskoj godini.

Seminar je namijenjen za sve koje zanima ova tema, s naglaskom što će donijeti nova direktiva i zašto je važna, na koga se konkretno odnosi, koji su okvirni koraci za implementaciju novih mjera, koje su obveze poduzetnika i javnog sektora i druge aktualne informacije te odgovore na vaša pitanja sa stručnjakom iz prakse.


Program seminara:

➡️   Općenito o kibernetičkim sigurnosnim rizicima

➡️   Uvod u NIS2 direktivu i Zakon o kibernetičkoj sigurnosti (NN 14/24)

➡️   Obveznici primjene Zakona o kibernetičkoj sigurnosti i kategorizacija ključnih i važnih subjekata

➡️   Općeniti pregled opsega mjera upravljanja kibernetičkim sigurnosnim rizicima:

 • politike analize rizika i sigurnosti informacijskih sustava
 • postupanje s incidentima
 • kontinuitet poslovanja
 • sigurnost lanca opskrbe
 • sigurnost u nabavi, razvoju i održavanju mrežnih i informacijskih sustava
 • politike i postupci za procjenu djelotvornosti mjera
 • osnovne prakse kibernetičke higijene i osposobljavanje o kibernetičkoj sigurnosti
 • politike i postupci koji se odnose na kriptografiju i kriptiranje
 • provjera autentičnosti, zaštita komunikacije i sigurni komunikacijski sustavi u hitnim slučajevima

➡️   Provjere usklađenosti, provedba revizije i samoprocjene kibernetičke sigurnosti

➡️   Obavještavanje o kibernetičkim prijetnjama i incidentima

➡️   Nadzor nad provedbom

➡️   Očekivani opseg, sadržaj i vremenski rokovi za donošenje provedbenih propisa

➡️   Osnovne aktivnosti postizanja usklađenosti

➡️   Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍