Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

SEMINAR »

Nova Uredba o uredskom poslovanju


Termin održavanja:
Zagreb, 9. rujan 2021. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
»

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Nova pravila i mjere uredskog poslovanja

U Narodnim novinama broj 75/21 objavljena je nova Uredba o uredskom poslovanju, a koja je stupila na snagu 10. srpnja 2021. godine.

Uredba se primjenjuje na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela).

Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja.


Najznačajnije novosti koje donosi Uredba:

 • javnopravna tijela međusobno te s fizičkim i pravnim osobama komuniciraju primarno elektroničkim putem;
 • javnopravna tijela dužna su međusobno povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja i službene evidencije;
 • pismena se evidentiraju u informacijskom sustavu uredskog poslovanja javnopravnog tijela;
 • informacijski sustav uredskog poslovanja mora omogućiti cjelovito uredsko poslovanje u elektroničkom obliku.

Informacijski sustav uredskog poslovanja mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

Sve službene osobe moraju imati pristup informacijskom sustavu uredskog poslovanja radi mogućnosti prihvaćanja i uređivanja pismena u elektroničkom obliku.

Javnopravna tijela u provedbi Zakona o općem upravnom postupku u postupanju s podnescima, izdavanju, obradi, otpremi, čuvanju te izlučivanju donesenih akata primjenjuju propise o uredskom poslovanju.

Obveza je čelnika javnopravnih tijela donošenje plana klasifikacijskih oznaka nakon svake promjene ustrojstva i djelokruga tijela.


Koja pravila u primjeni donosi nova Uredba o uredskom poslovanju, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata, donosimo na seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja i s odgovorima na vaša pitanja.


Program seminara:

 • Novine u primjeni
 • Temeljni pojmovi uredskog poslovanja
 • Informacijski sustav uredskog poslovanja
 • Primanje, otvaranje i pregled pismena i pošiljki
 • Elektronička pošta i digitalizacija
 • Evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
 • Razvrstavanje i raspoređivanje pismena
 • Postupanje s pismenima upravnog postupka
 • Osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
 • Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj (urudžbiranje i klasificiranje)
 • Dostava predmeta i pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
 • Načini otpreme i dostave neupravnih akata i upravnih akata
 • Administrativno-tehnička obrada internih i (ne)upravnih akata
 • Priprema predmeta za pismohranu i arhiv
 • Upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
 • Upravne pristojbe i pristojbene obveze
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top