Loading Događanja

SEMINAR »

Specifičnosti obračuna plaće u vrijeme posebnih okolnosti 


Pravni i računovodstveni dio

Termin održavanja:
Zagreb, 27. kolovoz 2020. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavači:

 • Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica
 • Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Zakonske promjene i nove mjere/potpore – kako ispravno obračunati doprinose i poreze

Učestale zakonske promjene porezne i druge regulative vezane uz obračun plaća, naknada plaće i drugog dohotka traže kontinuiranu edukaciju zaduženih za kadrovsku evidenciju i obračun plaće.

Najavljena su dodatna porezna rasterećenja koja se odnose na smanjenje poreza na dobit i poreza na dohodak, odnosno smanjivanje stope poreza na dohodak, a time i novi obračun plaća.

U praksi se najčešće javljaju nedoumice i nejasnoće:

 • kako pravilno obračunati i uplatiti porezne obveze i iskazati troškove u JOPPD obrascu i u kojim rokovima,
 • koji se doprinosi ne obračunavaju pri isplati plaće u novcu i naravi veće od najviše mjesečne osnovice,
 • što u slučaju isplate plaće bivšem radniku, ispravke i dopune JOPPD obrasca,
 • koji su uvjeti za oslobođenje doprinosa i poreza na dohodak u posebnim okolnostima,
 • tko ima pravo na dodatke na plaću i kako pravno urediti materijalna prava,
 • kako ispuniti evidenciju radnog vremena za obračun plaće (skraćeno radno vrijeme),
 • što je s ovrhom na plaći za vrijeme trajanja potpora za očuvanje radnih mjesta,
 • na koji način smanjiti plaću u uvjetima smanjenog opsega rada?

Složeno područje obračuna plaća i zakonske izmjene traže kontinuirana nova znanja i prilagodbe kod obračuna plaća i drugih naknada. 

Zašto sudjelovati na seminaru?

 • Znat ćete kako utvrditi pravnu osnovu za određivanje plaće.
 • Saznati koje su sve posebnosti vezane uz iskazivanje podataka u obrascu JOPPD.
 • Biti upoznati sa svim novinama vezano uz skraćeno radno vrijeme i obračun plaće.
 • Saznati sve o olakšicama za poslodavce, ali i o novim mjerama potpore zapošljavanja.
 • Znati kako pravilno utvrditi naknadu plaće za bolovanja, samoizolaciju, godišnji odmor…
 • Riješit ćete nedoumice kako ugovoriti i isplatiti bonuse i druge naknade.
 • Postaviti konkretna pitanja predavačima i razmijeniti iskustva s kolegama.

S namjerom da vam olakšamo rad, ponudimo objašnjenja i utvrdimo pravilne postupke s kojima se susrećete u svakodnevnom radu, pozivamo vas na stručan i praktični seminar koji će s pravnog stajališta riješiti sve vaše nedoumice i pitanja oko utvrđivanja plaće, a u drugom dijelu na primjerima iz prakse prikazati izračune plaća.

Program seminara:

Pravni dio (9:00 – 11:00)

 • Pravo radnika na plaću – zakonodavni okvir
 • Utvrđivanje plaće i pravo na potporu za očuvanje radnih mjesta
 • Usklađivanje akta poslodavca za dobivanje potpore
 • Dodaci na plaću (materijalna prava) – pravni izvori
 • Evidencija radnog vremena i obračun plaće (skraćeno radno vrijeme)
 • Plaća u nejednakom rasporedu radnog vremena
 • Ovrha na plaći za vrijeme trajanja potpora za očuvanja radnih mjesta
 • Obveze poslodavca u slučaju neisplate plaće
 • Utvrđivanje visine otpremnine (pravno uređenje)
 • Smanjenje plaće i naknada u uvjetima smanjenog opsega rada – pravno uređenje

Računovodstveni dio (11:30 – 14:00)

 • Obračun plaće – samoizolacija i karantena (primjeri izračuna)
 • Obračun plaće – skraćeno radno vrijeme (primjeri izračuna)
 • Iskazivanje plaće u JOPPD obrascu – novosti (nove šifre)
 • Obračun plaće za vrijeme bolovanja (primjeri izračuna)
 • Posebni dodaci na plaću (primjeri obračuna)
 • Minimalna plaća (osnovica, izračun)
 • Obračun i isplata otpremnine
 • Obračun doprinosa i korištenje olakšica (osnovice za naknadu plaće)
 • Isplata neoporezivih primitaka za vrijeme i nakon dobivanja potpore
 • Rokovi za plaćanje poreza na dohodak i doprinosa

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.