Loading Događanja

SEMINAR »

Primjena Zakona o zaštiti potrošača i obveze trgovaca


Termin održavanja:
Naknadno novi termin

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Dijana Kladar, dipl. iur., odvjetnica i član radnih skupina za izradu Zakona o zaštiti potrošača

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 730,00 kn (584,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Koja su pravila postupanja trgovca kod zaštite prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga?

Potrošači su danas dobro informirani o svojim pravima i postali su sve zahtjevniji i odlučniji u ostvarivanju svojih prava, bilo podnošenjem tužbi ili iznošenjem loših komentara na društvenim mrežama i u medijima.

Dobro poznavanje prava, ali i obveza trgovaca preduvjet je uspješne zaštite potrošačkih prava. Označavanje ambalaže i proizvoda, podnošenje prigovora i reklamacije potrošača, prodaja proizvoda s greškom, rasprodaja, poslovna praksa i pravila postupanja trgovca prema potrošaču – samo su neka od niza pravila koja su uređena Zakonom o zaštiti potrošača.

Da bi trgovci izbjegli plaćanje visokih novčanih kazni i do 100 tisuća kuna za prekršaje, potrebno je poznavanje zakonskih odredbi koje reguliraju:

– označavanje cijena,

– ispostavljanje računa,

– mogućnost reklamacije,

– sezonsko sniženje,

– pravo na vremenski ograničenu uporabu,

– pravila o oglašavanju …

Jeste li upoznati sa sljedećim obvezama?

 • Koja je razlika između akcijske prodaje i sezonskog sniženja, redovne cijene i cijene za posebne oblike prodaje?
 • Kako pravilno istaknuti cijenu proizvoda i pružanje usluga?
 • Kako urediti posebne oblike prodaje i označavanje proizvoda?
 • Koji su uvjeti prodaje proizvoda i pružanja usluga kod prodaje na malo?
 • Što reguliraju ugovori sklopljeni izvan poslovnih prostorija trgovca?
 • Koji postupci predstavljaju agresivnu poslovnu praksu?

Kako bi bili sigurni da radite sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, pozivamo vas na praktični seminar sa vrhunskim stručnjakom koji će vas upoznati sa zakonskom regulativom i odgovoriti na sva vaša pitanja!

Program seminara:

 • Poslovanje trgovca s potrošačima
 • Posebni oblici prodaje
 • Potrošački ugovorni odnosi
 • Način isticanja cijena
 • Podnošenje prigovora potrošača
 • Popravak i održavanje proizvoda
 • Ostavljanje oglasnih poruka i materijala
 • Akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje
 • Prodaja proizvoda s greškom
 • Prodaja proizvoda kojem ističe rok uporabe
 • Javne usluge koje se pružaju potrošačima
 • Nepoštena, zavaravajuća i agresivna poslovna praksa
 • Obveza obavještavanja potrošača
 • Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu
 • Zaštita prava potrošača
 • Zaštita podataka potrošača
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.