Loading Događanja

SEMINAR »

Otkazivanje ugovora o radu u praksi


Termin održavanja:
Zagreb, 16. srpanj 2020. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim preporukama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i mjere udaljenosti od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Prestanak radnog odnosa – postupak i razlozi otkazivanja

Otkazati ugovor o radu može poslodavac i radnik, a za što je potrebno očitovanje ugovorne strane da se ugovor prekine. Svaki oblik otkaza je drugačiji i ima svoje specifičnosti i nedoumice. U praksi je često teško razlikovati izvanredni i redoviti otkaz uvjetovan ponašanjem radnika.

Kod otkazivanja ugovora o radu treba voditi računa o sadržaju, odnosno razlozima za otkaz (opravdani i neopravdani), kao i o otkaznim rokovima (najmanje i najduže trajanje). Čak i uz postojanje zakonom opravdanog razloga za otkaz, izostanak propisanog postupka ili propuštanje rokova čini otkaz nedopuštenim. Također, postoji realna opasnost za poslodavca da otkazni razlog koji je u svojim aktima naveo kao razlog za izvanredni otkaz, sud u postupku povodom tužbe radnika ne prihvati i ocijeni da je otkaz nezakonit. 

Na seminaru saznajte:

 • koje su mogućnosti otkazivanja ugovora za poslodavce, koje za radnika,
 • kako razlikovati redoviti i izvanredni otkaz,
 • što u slučaju odricanja od otkaznog roka i kada otkazni rok ne teče,
 • na što pripaziti kod otkazivanja ugovora o radu,
 • što u slučaju zaštite posebnih kategorija radnika kod otkaza,
 • na koji način postupiti u slučaju povreda obveza iz radnog odnosa?

U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza, postoje uvjeti koji se moraju zadovoljiti (gospodarski, tehnološki, organizacijski). Poslodavac može otkazati ugovor o radu ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla, no kod takvog načina otkazivanja treba uzeti u obzir kriterije za odabir (u slučaju da poslodavac ima dvadeset i više radnika).

Jesu li nezadovoljavajući rezultati rada radnika razlog za izvanredni otkaz, kao i odbijanje izvršenja radnih zadatka? Što u slučaju neopravdanog izostanka s posla? Koji su opravdani razlozi za otkaz od strane poslodavca i kako utvrditi otkazni rok? Kako postupiti u spornoj situaciji bez pravne posljedice nezakonitog prestanka radnog odnosa – sve o otkazivanju ugovora o radu u praksi donosimo na interaktivnom seminaru sa stručnjakom iz prakse, uz sudsku praksu i odgovore na vaša pitanja. 

Program seminara:

 • Načini prestanka radnog odnosa
 • Prestanak radnog odnosa smrću radnika
 • Prestanak ugovora o radu na odrađeno i neodređeno vrijeme
 • Sporazum radnika i poslodavca
 • Redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu
 • Poslovno i osobno uvjetovani otkaz
 • Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
 • Nezadovoljavanje radnika na probnom radu
 • Oblik otkaza (forma), otkazni rokovi, odricanje od otkaznog roka
 • Pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa i pravo na obranu
 • Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Sudski raskid ugovora o radu
 • Pravne posljedice nezakonitog prestanka radnog odnosa
 • Pravo na otpremninu
 • Zaštita posebnih kategorija radnika kod otkaza
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Sudska praksa i odgovori na pitanja

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.