Loading Događanja

SEMINAR »

Ovlasti i obveze komunalnih redara u upravnom postupku


(s primjerima)

Termin održavanja:
Zagreb, 15. listopad 2020. (četvrtak), The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Provedba Zakona o općem upravnom postupku za komunalne redare
+
Praktični PRIMJERI u elektronskom obliku (na e-mail sudionika)

U praksi su uočene nepravilnosti kod obavljanja poslova komunalnih redara, a koje se odnose na:

 • pogrešnu primjenu materijalnopravnih propisa,
 • postupanje suprotno općim načelima upravnog postupka,
 • neprovođenje ispitnog postupka kada je to nužno,
 • propuste vezane uz dostavu te uz izvršenje rješenja. 

Zakonom o općem upravnom postupku definirana je odredba da ako postoji ovlaštenje za primjenu slobodne ocjene, odluka mora biti donesena u granicama dane ovlasti i sukladno svrsi radi koje je ovlast dana.

Seminar je namijenjen službenicima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi koji obavljaju poslove komunalnih redara, a s ciljem kako bi im olakšali rad, pronašli odgovarajuća rješenja na probleme s kojima se susreću u praksi te ih upozorili na pravilno postupanje u upravnom postupku. 

Sudjelovanjem na seminaru, između ostalog, saznajte:

 • koje su ovlasti i obveze komunalnih redara u upravnom postupku,
 • koje su nadležnosti upravnih tijela JLPS,
 • tko može biti stranka u upravnom postupku,
 • kako naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,
 • koje su pretpostavke za donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi,
 • na koji način se provodi nadzor o obavljanju poslova komunalnih redara?

Kako obavljati poslove komunalnih redara prema Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse – saznajte sve o primjeni upravnog postupka s praktičnim primjerima u word formatu koja šaljemo na e-mail adresu sudionika odmah nakon održavanja seminara. 

Program seminara:

 • Zakonski okvir (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o upravnim sporovima)
 • Održavanje komunalnog reda i nadležnosti komunalnog redara
 • Osnovna načela upravnog postupka
 • Stranka, službena osoba i drugi sudionici postupka
 • Izuzeće službene osobe
 • Zastupanje stranke
 • Dokazivanje u postupku
 • Usmena rasprava i sastavljanje zapisnika
 • Rokovi (vrste, računanje, zastara)
 • Obrazloženje i dostava rješenja (rješenje prema nepoznatoj osobi)
 • Izvršenje rješenja i novčanih obveza
 • Pravni lijekovi, žalba, prigovor
 • Najčešće pogreške u praksi
 • Primjeri rješenja i zaključaka, odgovori na pitanja

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Zaštita i obrada podataka radnika

30. rujna / 9:00 - 14:00

Otkazivanje ugovora o radu u praksi

16. listopada / 9:00 - 14:00

Mjere zaštite od požara

22. listopada / 9:00 - 14:00

Što kada vas posjeti inspektor rada?

12. studenoga / 9:00 - 14:00