Loading Događanja

SEMINAR »

Provedba ovrhe na novčanim primanjima


Termin održavanja:
Zagreb, 24. travanj 2020. (petak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavači:
Dražen Lančić, dipl. iur.
Svjetlana Lidmila, mag. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).


Provedba ovrhe na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Poslodavac, isplatitelj plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja, do stupanja na snagu novog Ovršnog zakona ima pravo nastaviti plijeniti i isplaćivati plaću (ovrha na plaći), odnosno drugo stalno primanje na temelju potvrđene privatne izjave kojom je dužnik dao suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje.

Načini i postupak provedbe ovrhe na plaći i drugim novčanim primanjima radnika često nisu dovoljno jasni u praksi i mnogi poslodavci imaju dvojbe što i kako učiniti, pogotovo u slučajevima zakonskih promjena.

Poslodavac je dužan voditi računa o prednosnom redu namirenja (prema danu primitka ovršne isprave), te prvenstveno, bez obzira na postojanje suglasnosti na zapljenu, provesti ovrhu radi naplate tražbina po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja.

Na seminaru saznajte sve o:

 • tome kako provoditi ovrhu na plaći,
 • novčanim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena,
 • novostima vezanim za novčana potraživanja iz prijedloga novog Ovršnog zakona,
 • prednosnom redu namirenja tražbina.

Seminar će pojasniti problematiku koja se javlja u praksi kod provedbe ovrhe na novčanim primanjima ovršenika u odnosu na najčešće teme koje izazivaju nedoumice, kako kod poslodavaca, tako i samih ovršenika.

 Program seminara:

 • Dospjelost potraživanja
 • Prestanak i zastara potraživanja
 • Red uračunavanja ispunjenja tražbine
 • Osnovna plaća i naknade plaće radnika
 • Zaštićeni račun
 • Primici izuzeti od ovrhe
 • Pokretanje ovršnog postupka
 • Ovršni postupak temeljem ovršne isprave
 • Ovršni postupak temeljem vjerodostojne isprave
 • Uloga javnih bilježnika u postupku ovrhe
 • Ovrha na novčanoj tražbini po računu
 • Ovrha na plaći radnika i drugim primanjima
 • Prednosni red namirenja tražbina
 • Troškovi ovršnog postupka
 • Suglasnost na zapljenu plaće
 • Naplata potraživanja putem agencija za naplatu potraživanja

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.