Loading Događanja

SEMINAR »

Ozljede, nezgode i nesreće na mjestu rada


Termin održavanja:
Zagreb, 3. prosinac 2020. (četvrtak), Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak zaštite na radu

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Kako smanjiti broj ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te povećati financijsku učinkovitost?

Pred svakom tvrtkom je zadatak da ispuni zahtjeve sigurnosti i zdravlja na radu – neki pravila i mjere provede više, a neki manje uspješno.

Novim Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada (NN, br. 105/20) propisuju se minimalni sigurnosni i zdravstveni zahtjevi za mjesta rada, kojih se moraju pridržavati poslodavci i radnici. Obveze se odnose i na rad kod kuće na izdvojenom mjestu rada u onoj mjeri u kojoj ih je moguće osigurati u odnosu na osnovnu namjenu stambenog prostora i u skladu s prirodom poslova i veličinom rizika za poslove koje radnik obavlja za poslodavca.

Ozljede, nezgode i nesreće na radu događaju se bez obzira na djelatnost i mjesto rada, a kao posljedicu mogu izazvati smrt radnika. Neobavještavanje nadležne inspekcije o smrtnoj ili teškoj ozljedi na radu jedan je od najčešćih propusta poslodavca i podliježe kaznenim odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Česte su izmjene zakonske regulative kod prijavljivanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, a točna i pravovremena dokumentacija preduvjet je za priznavanje istih.

 • Što kada se radnik ozljedi na radu za poslodavca kod kuće?
 • Kako utvrditi zdravstvenu sposobnost ili nesposobnost radnika?
 • Za koje je poslove poslodavac obvezan osigurati zdravstvene preglede?
 • Kako izgleda pravilan postupak u slučaju ozljede na radu?
 • Što se smatra nezgodom na radu?
 • U kojim slučajevima nije riječ o ozljedi na radu?
 • Koja je razlika između profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad?
 • Je li poslodavac obvezan prijaviti inspekciji ozljedu u slučaju kada ozlijeđeni radnik zatraži liječničku pomoć putem obiteljske medicine drugi dan ili nekoliko dana od nastanka ozljede? 

Sudjelovanjem na seminaru saznajte sve o:

 • podnošenju prijave ozljede na radu: u kojem roku te koja je sve dokumentacija potrebna,
 • postupku priznavanja ozljede na radu i tko ga ima pravo pokrenuti,
 • obvezama prema inspekciji rada u slučaju ozljede na mjestu rada,
 • načinu sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom,
 • provođenju zdravstvene zaštite radnika na mjestima rada,
 • obveznim i neobveznim liječničkim pregledima radnika,
 • obvezi pružanja prve pomoći i odgovornosti poslodavca. 

Kako bismo vam pomogli u utvrđivanju i priznavanju ozljeda i nezgoda (nesreća) na mjestu rada, za vas smo pripremili seminar u suradnji s vrhunskim stručnjakom iz prakse. 

Program seminara:

 • Ozljede i nezgode (nesreće) na radu
 • Što su teške ozljede
 • Slučajevi kada nije riječ o ozljedi na radu
 • Postupak u slučaju ozljede na radu – obveze poslodavca
 • Rokovi i način prijave ozljede na radu – dokumentacija
 • Popunjavanje obrasca prijave ozljede na radu
 • Profesionalne bolesti na radu
 • Bolesti vezane za rad
 • Vođenje evidencija o ozljedama i bolestima
 • Ozljede čija je posljedica smrt
 • Provođenje zdravstvene zaštite radnika na mjestima rada
 • Liječnički pregledi radnika – obvezni i neobvezni
 • Zdravstvena sposobnost/nesposobnost radnika
 • Obveza pružanja prve pomoći i odgovornost poslodavca
 • Izdvojene mjesto rada (rad od kuće) i mogućnost ozljede
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Obveze prema tijelima nadzora i prekršajne odredbe
 • Medicina rada – ugovaranje usluge
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.