1. Događanja
  2. Edukacije

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Selekcijski postupak – izbor najboljeg kandidata

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Kako bi izabrali najboljeg kandidata za određeno radno mjesto, izuzetno je važno steći vještine potrebne za provođenje selekcijskog procesa: kako prepoznati i procijeniti kandidatovo iskustvo, znanje, vještine i sposobnosti? Naučite učinkovite alate i metode kako provesti selekcijski postupak, olakšajte proces selekcije, smanjite stresne situacije i napravite kvalitetan oglas za radno mjesto...

800,00 kn

Utjecaj uvođenja eura na primjerima obračuna i knjiženju računa

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Knjigovodstvena isprava (račun, uplatnica, isplatnica, izvod sa žiro računa, otpremnica, dostavnica, narudžbenica, opomene na zakašnjela plaćanja, obračuni i dr.) na temelju koje se unose poslovni događaji u poslovne knjige mora biti iskazani u službenoj valuti - kako postupati s knjigovodstvenim ispravama prilikom izdavanja i unosa u poslovne knjige?

850,00 kn

Provedba EU projekta – upravljanje projektom u praksi

Hotel Central

Planirate li povući sredstva iz EU fondova ili ste već potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, čeka vas poznavanje i razumijevanje projektne dokumentacije i temeljit sustav provedbe EU projekta. O pravilima i praksi u provedbi EU projekata, kao i nepravilnostima u provedbi te financijskom upravljanju u provedbi projekata financiranih iz EU fondova, upoznat ćemo vas na seminaru sa stručnjakom iz prakse za ovo područje.

800,00 kn

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu s naglaskom na uvođenje eura

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca. Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo. Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 200,00 kn samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno. Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu.

850,00 kn

Uvođenje eura i izmjene Zakona o trgovačkim društvima od 1. siječnja 2023.

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

U Narodnim novinama broj 114/22 objavljen je Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a koji stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, odnosno 1. siječnja 2023. godine, gdje su određeni preduvjeti za preračunavanje temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, kao i novi minimalni iznosi temeljnog kapitala u eurima te minimalni nominalni iznosi dionica i poslovnih udjela u eurima.

800,00 kn

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – pravni aspekt i rokovi čuvanja

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Za kadrovsku administraciju odgovoran je odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, koji brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti, a vodi brigu o prikupljanju dokumentacije vezane za radni odnos, urednom vođenju i arhiviranju dosjea zaposlenika, prijavi i odjavi zaposlenika, organizaciji arhive na razini tvrtke i druge poslove. Složen i dinamičan posao koji obvezuje na odgovornost o tajnosti podataka iz djelokruga rada, a to je posebno važno jer kadrovski podaci sadrže osobne podatke, odnosno i osjetljive osobne podatke zaposlenika.

850,00 kn

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma – novosti i promjene od 1. siječnja 2023.

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede uvođenjem nove valute).

106,18 €

Gospodarenje otpadom – nove zakonske odredbe i praksa

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti (na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom)Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

109,50 €

Prijevoz opasnih tvari kroz ADR propise – primjena i praksa

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Zakonom o prijevozu opasnih tvari propisuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari, obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti za imenovanje sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu.

106,18 €

Priprema i preračun financijskih izvještaja u eure

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Poduzetnici čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, pripremaju financijske izvještaje za godinu koja je prethodila danu uvođenja eura, navodeći podatke u kuni, dok poduzetnici čija je poslovna godina različita od kalendarske godine, a čiji posljednji dan financijske godine nastupa nakon dana uvođenja eura, navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru

112,81 €