Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Plaća i materijalna prava za javne, državne i lokalne službenike i namještenike


Termin održavanja:
Zagreb, Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom seminaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!


Pravni aspekti kod isplate i obračuna plaće te materijalnih prava

Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu. Prema članku 90. Zakona o radu, poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjemu od iznosa određena kolektivnim ugovorom.

Primjenjuje li se na sve radnike u ustanovi Temeljni kolektivni ugovor (TKU) ili ne?

Tumačenja Povjerenstava za tumačenje kolektivnih ugovora imaju pravnu snagu i učinke Kolektivnog ugovora i dostavljaju se podnositelju upita, svim potpisnicima Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

U Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama ugovorene su novčane pomoći za državne i javne službenike i namještenike. 

 • Primjenjuje li se TKU na poslodavce (javne ustanove) koji nisu potpisnici ugovora?
 • Koji su pravi aspekti određivanja plaće i materijalnih prava u javnom sektoru?
 • Kojim aktom utvrditi materijalna prava?
 • Što u slučaju kada ne postoji sklopljen kolektivni ugovor?
 • Kako ostvariti novčanu pomoć?
 • Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla?
 • Kako izračunati radni staž za isplatu jubilarne nagrade?
 • Koji su uvjeti za utvrđivanje visine otpremnine? 

Prema kolektivnom ugovoru, zaposlenik ima pravo na isplatu pomoći jednom godišnje za svaku kalendarsku godinu u kojoj je ostvario bolovanje u neprekidnom trajanju dužem od 90 dana.

Zaposlenik ima pravo na naknadu troškova prijevoza pod uvjetom da je udaljenost od njegovog mjesta rada do mjesta prebivališta najmanje dva kilometra. 

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • utvrditi pravnu osnovu za određivanje plaće,
 • saznati koja su materijalna i druga novčana prava službenika i namještenika,
 • saznati sve o isplatama troškova prijevoza na posao i s posla,
 • doznati kako pravno urediti jednokratna materijalna prava,
 • dobiti sva saznanja o pravnom položaju otpremnine,
 • postaviti konkretna pitanja predavaču i razmijeniti iskustva s kolegama. 

Zbog određenih dvojbi i nejasnoća u praksi na koji način utvrditi plaću i pojedina prava i kako ih regulirati, odgovore i rješenja donosimo na seminaru sa stručnjakom iz prakse. Na seminaru saznajte sve o utvrđivanju plaće i materijalnim pravima koja ostvaruju državni, javni i lokalni službenici i namještenici temeljem njihovih kolektivnih ugovora, a s obzirom da ista nisu uređena Zakonom o radu.


Program seminara:

 • Pravni izvori za uređenje plaća i materijalnih prava
 • Pravo na plaću, osnovna plaća i dodaci na plaću
 • Plaće i naknade u lokalnoj i regionalnoj samoupravi
 • Proračunska ograničenja plaća
 • Plaće i druge naknade u javnim službama
 • Pravo na novčanu pomoć
 • Prekovremeni rad i pravo na dodatak
 • Pravo na pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana
 • Pravo na regres i prigodne nagrade
 • Pravo na jubilarnu nagradu i ostvarene rezultate rada
 • Porezni tretman prigodnih i jubilarnih nagrada
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu
 • Troškovi javnog prijevoza za dolazak i povratak s posla
 • Naknada za troškove na službenom putovanju
 • Dodatak za rad na terenu
 • Naknada za odvojeni život
 • Pravo na sistematski pregled i osiguranje
 • Pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍