Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Prestanak radnog odnosa u javnom sektoru s naglaskom na radno-porezni aspekt


Termin održavanja:

Zagreb, 23. studeni 2022. (srijeda), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati


Načini prestanka ugovora o radu i specifičnosti u javnom sektoru

Kod prestanka radnog odnosa složenost određenih situacija zahtijeva posebnu pažnju, kao npr.:

 • prestanak radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu po sili zakona,
 • obveze u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu,
 • način prestanka radnog odnosa i povrede službene dužnosti,
 • otkazni rokovi i pravo na otpremninu,
 • pravo na naknadu za neiskorišteni godišnji odmor u slučajnu prestanka radnog odnosa.

Postupak vođenja prestanka ugovora o radu u javnom sektoru može biti kompliciran, dugotrajan i zahtjevan, bilo da se radi o postupku redovitog ili izvanrednog otkaza ugovora o radu, kao i niz obveza poslodavca koje proizlaze u tim postupcima.

Česte su nedoumice u situacijama kada po samom zakonu prestaje ugovor o radu, na koji način otkazati ugovor o radu zbog skrivljenog ponašanja, što u slučajevima kolektivnog viška radnika, koje otkazne rokove primijeniti s obzirom na razne vrste otkaza, tko ima i u kojem iznosu pravo na otpremninu, kako ostvariti pravnu zaštitu u slučaju otkaza ugovora o radu…


Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • biti upoznati s pravima i procedurama kod prestanka radnog odnosa,
 • dobiti pregled prava kod neoporezivih naknada u postupku otkazivanja,
 • saznati zakonske razloge za stavljanje službenika na raspolaganje,
 • saznati tko ima prava na povoljniju otpremninu,
 • doznati što u slučaju povrede službene dužnosti i otkazivanja ugovora,
 • postaviti konkretna pitanja i razmijeniti iskustva s kolegama.

Važno je poštovati zakonsku proceduru i propise kako biste izbjegli dugotrajne i skupe sudske sporove. Riješite nedoumice i dvojbe iz prakse, saznajte sve o pravilnim postupcima kod otkazivanja ugovora o radu s naglaskom na radno-porezni aspekt.


Program seminara:

 • Načini prestanka radnog odnosa u javnom sektoru
 • Specifičnosti provođenja otkazivanja (kolektivni ugovori)
 • Redoviti i izvanredni otkaz
 • Dostava otkaza i otkazni rokovi
 • Oblik otkaza (forma) i odricanje od otkaznog roka
 • Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Skrivljeno ponašanje i kršenje obveza iz radnog odnosa
 • Bolovanje i otkaz ugovora o radu
 • Pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa i pravo na obranu
 • Otkazivanje ugovora zbog kršenja obveza iz radnog odnosa
 • Nastavak rada nakon 65. godine živote
 • Stavljanje službenika na raspolaganje i premještaj
 • Isplata neoporezivih naknada u postupku otkazivanja
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Pravo na otpremninu i neoporezive isplate
 • Posebna zaštita od otkaza i neopravdani razlozi za otkaz
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu
 • Radni staž državnih i javnih službenika i namještenika (nedopušteni otkaz i prekid)
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍