Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Prijevoz opasnih tvari kroz ADR propise – primjena i praksa


Termin održavanja:

Zagreb, 26. siječanj 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati


Primjena propisa vezanih za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke.

Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari. (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture)

Zakonom o prijevozu opasnih tvari propisuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari, obveze osoba koje sudjeluju u prijevozu, uvjeti za ambalažu i vozila, uvjeti za imenovanje sigurnosnih savjetnika te prava i dužnosti, nadležnost i uvjeti za provođenje osposobljavanja osoba koje sudjeluju u prijevozu.

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari.


Poslovi osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari i sigurnosnih savjetnika, između ostalih, su:

 • praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
 • nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
 • savjetovanje uprave pravne ili fizičke osobe,
 • provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
 • donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
 • sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

Kao osoba zadužena za organizaciju prijevoza odgovorni ste za: odabir prave vrste prijevoza ovisno o robi, poštivanje zadanih rokova, učinkovito planiranje prijevoza i optimizaciju prijevoznih procesa te siguran prijevoz opasnih tvari.


Na seminaru ćete:

 • doznati sve o ugovaranju prijevoza i o prijevoznim ispravama za opasne tvari,
 • detaljnije se upoznati s izmjenama i dopunama Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR 2021),
 • doznati sve o obvezama prijevoznika i organizatora prijevoza (pakiranje, utovar, istovar, punjenje i pražnjenje robe),
 • saznati što u slučaju nezgode ili nesreće,
 • dobiti odgovore na pitanja i razmijeniti poslovna iskustava s kolegama iz struke.

Informacije o zakonskoj regulativi, praksi, pravilima i obavezama u transportu opasne robe, kao što su odredbe o pakiranju, dodatni zahtjevi za vozila i druge važne odredbe – saznajte na seminaru u suradnji sa stručnjakom iz prakse za ovo područje.


Program seminara:

 • ADR propisi – pregled najnovijih odredbi
 • Tehnički zahtjevi u postupku odobravanja za vozila za prijevoz opasnih tvari
 • Odgovornosti i obveze sudionika u prijevoznom lancu
 • Ograničenja za prijevoz opasnih tvari na javnim cestama
 • Priprema pošiljke za prijevoz
 • Sustav kvalitete u prijevozu
 • Klasifikacija opasnih tvari
 • Vrste i način pakiranja opasnih tvari
 • Obilježavanje pakiranja/prijevoznih jedinica
 • Dokumentacija u prijevozu opasnih tvari
 • Postupak u slučaju nezgode ili nesreće
 • Privremena zabrana i prekid prijevoza
 • Primjeri, odgovori na pitanja sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍