Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Priprema EU projekta – ključni koraci i elementi kod prijave na natječaj


Termin održavanja:

Zagreb, Hotel The Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati


Kako se prijaviti za bespovratna sredstva iz EU fondova?

Planirate li povući sredstva iz EU fondova? Tko se može prijaviti na natječaj (prihvatljivost prijavitelja) i gdje? Želite li ideju pretvoriti u projekt koji će biti sufinanciran EU sredstvima? Kako uspješno pripremiti projektnu prijavu? Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku?

Kod prijave na natječaj iz EU fondova važno je da projekt ima korist za širu zajednicu, a ne samo za pojedinca koji je prijavitelj, dok se projektom mora stvarati dodatna vrijednost ili kreirati nova usluga uz jasne rezultate koji će se postići projektom.

Nakon što pronađete odgovarajući natječaj, potrebno je dobro proučiti svu natječajnu dokumentaciju i priložene obrasce te pripremiti projektni prijedlog prema uputama u obrascima.

U obzir se uzima samo potpuna natječajna dokumentacija i u zadanom roku za predaju iste.

Prije same predaje natječajne dokumentacije, stručnjaci savjetuju da ju obavezno pregledate, jer se nepotpisana ili nepotpuna natječajna dokumentacija neće uzimati u obzir za razmatranje.


Na seminaru sa stručnjakom iz prakse za ovo područje predstavljamo i objašnjavamo:

 • predstavljanje natječaja, odnosno sredstava financijske pomoći EU-a,
 • faze i elemente pripreme projekata (analiza natječajne dokumentacije),
 • izrada projektne prijave (plan projekta, izbor programa za prijavu, sastavljanje projektnog tima, izbor partnera),
 • osnovni elementi prijavnog obrasca EU projekta,
 • najčešće greške prilikom prijave,
 • obvezna natječajna dokumentacija.

Iskoristite savjete i upute kod pripreme prijavnog obrasca, postavite pitanja i riješite nedoumice iz praske, upoznajte se s vrstama natječaja i tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.


Program seminara:

– Strateški i institucijski okvir EU projekata

– Vrste postupaka dodjele bespovratnih sredstava (natječaja)

– Tijek postupka dodjele bespovratnih sredstava (hodogram)

– Upoznavanje s osnovnim elementima prijavnog obrasca EU projekta:

 • podaci o prijavitelju i partneru
 • opći podaci o projektu
 • podaci o lokaciji
 • održivost rezultata
 • svrha i opravdanost projekta
 • provedbeni kapaciteti
 • aktivnosti
 • rezultati
 • pokazatelji (indikatori)
 • proračun
 • horizontalna načela
 • informiranje i vidljivost

– Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍