Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

SEMINAR »

Obveze proizvođača i posjednika otpada prema novom Zakonu


Termin održavanja:
Zagreb, 20. siječanj 2022. (četvrtak), Hotel Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti

Novi Zakon o gospodarenju otpadom (Zakon) objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim članka 17. stavka 3. (na snazi od 3.7.2024. godine).

Novim Zakonom proširena je odgovornost proizvođača otpada (proširene obveze), a uskoro se očekuje objava Pravilnika o gospodarenju otpadom, kojeg nadležni ministar treba donijeti u roku od 6 mjeseci nakon stupanja Zakona na snagu.

Proizvođač i posjednik otpada

Proizvođač i posjednik otpada dužni su osigurati obradu otpada postupkom pripreme za ponovnu uporabu, recikliranjem ili oporabom sukladno temeljnim zahtjevima i redu prvenstva gospodarenja otpadom.

Posjednik otpada dužan je kategorizirati otpad koji ima u posjedu tako da odredi porijeklo i mjesto nastanka otpada, grupu, podgrupu i ključni broj otpada i svojstva otpada sukladno katalogu otpada.

Informacije o predaji, preuzimanju, skladištenju, prijevozu i obradi otpada, količini, vrsti, podrijetlu i odredištu otpada te količini proizvoda i materijala nastalih pripremom za ponovnu uporabu – tko je dužan, gdje i kada upisati ove podatke?

Izvorni proizvođač otpada ili sadašnji ili prethodni posjednik otpada dužan je snositi troškove gospodarenja otpadom, uključujući troškove gradnje i rada neophodne infrastrukture za gospodarenje otpadom u skladu s načelom „onečišćivač plaća”.


 • Koje su obveze proizvođača i posjednika otpada sukladno novim zakonskim odredbama?
 • Tko sve snosi troškove gospodarenja otpadom?
 • Koja je dokumentacija potrebna proizvođačima i posjednicima otpada?
 • Što podrazumijeva proširena odgovornost proizvođača proizvoda?
 • Kada posjednik otpada nije dužan predati prateći list?
 • Što je od dokumentacije dužna imati osoba koja prevozi otpad?
 • Koje podatke upisati u elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada?
 • Koliko dugo posjednik otpada i osoba koja gospodari otpadom čuva podatke o gospodarenju s otpadom?
 • Koliko iznose novčane kazne za neispunjavanje obveza?

Otpad proizvode i izvorni proizvođač nekog proizvoda i posjednik, a zakonske obveze nastaju stavljanjem određenog proizvoda na hrvatsko tržište.

Obveze se odnose na sve proizvođače proizvoda, a primjena ne ovisi o porijeklu ili veličini proizvođača proizvoda, uključujući i mala i srednja poduzeća te proizvođače koji stavljaju na tržište male količine proizvoda.

Ciljevi novog Zakona su sprječavanje nastanka otpada, odvajanje i recikliranje te oporaba otpada, a donosi nekoliko značajnih novosti i obveza za proizvođače i posjednike otpada koje predstavljamo i objašnjavamo na seminaru sa stručnjakom iz prakse uz odgovore na pitanja polaznika.


Program seminara:

 • Pregled obveza proizvođača otpada
 • Definicija tko je sve posjednik otpada – sadašnji i prethodni, obveze
 • Obveze proizvođača proizvoda i proširena odgovornost (registar)
 • Zabranjena postupanja s otpadom
 • Kategorizacija i ispitivanje otpada
 • Osiguravanje obrade otpada
 • Opća obveza odvojenog sakupljanja otpada i recikliranje
 • Izdvajanje opasnog otpada
 • Posebne kategorije otpada
 • Troškovi gospodarenja otpadom
 • Potrebna dokumentacija: prateći list, očevidnik o nastanku i tijeku otpada
 • Obveza čuvanja i davanja uvida u podatke o gospodarenju otpadom
 • Dozvole za gospodarenje otpadom
 • Odlaganje i spaljivanje otpada
 • Poticaji i potpore u gospodarenju otpadom
 • Naknada za odlaganje otpada
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top