Loading Događaji

DVODNEVNI SEMINAR / EDUKACIJA »

Razumijevanje financija za nefinancijaše (osnove računovodstva i financija)


Termin održavanja:

Zagreb, 4. i 5. srpanj 2024. (četvrtak i petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati (svaki dan)

Kotizacija:

200,00 € (160,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku, osvježavajući napitak i uvjerenje o pohađanju edukacije. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 175,00 €  (140,00 € + PDV).


Usvojite osnovna znanja iz područja računovodstva i financija + rad na praktičnim primjerima

Učinkovito upravljanje poduzećem ili pojedinim odjelom, podrazumijeva precizno i pravilno razumijevanje i tumačenje osnovnih financijskih termina i računovodstvenih informacija.

Sve elemente temeljnih financijskih izvještaja (imovina, obveze, kapital, prihodi, troškovi i rashodi) potrebno je točno interpretirati, odnosno pročitati, a bez obzira na struku – na temelju kojih financijskih pokazatelja donosite odluke o razvoju poslovanja?

Računovodstvo i financije

Nepoznavanje osnova računovodstva i nedovoljno razumijevanje financija može imati negativne posljedice za poslovanje, jer samo jedna loša odluka može ugroziti rad poduzeća, a bez obzira na radno mjesto, određena ekonomska (financijska) znanja danas su neizbježna za svaku menadžersku/voditeljsku poziciju.


Na dvodnevnoj edukaciji naučit ćete:

 • razumjeti računovodstvenu terminologiju i regulativu,
 • sve o utjecaju knjigovodstvenih isprava na financijske izvještaje,
 • kako međusobno povezati podatke iz pojedinih izvještaja,
 • na koji način planirati novčani tok i likvidnost,
 • kako uskladiti financiranje s novčanim tokom,
 • kako uočiti negativne pokazatelje u financijskim izvještajima,
 • na temelju kojih podataka identificirati financijski rizik i kako ga ublažiti?

Cilj ove stručne edukacije je kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s osnovnim računovodstvenim znanjima, financijskim izvještajima i njihovom analizom, prateći zakonsku regulativu, a sve uz:

 • praktične savjete za poboljšanje likvidnosti poduzeća, optimizaciju troškova i racionalnije upravljanje financijskim pokazateljima;
 • smjernice za povećanje profitabilnosti uz adekvatno upravljanje novčanim tokom;
 • upute za ranu identifikaciju ključnih financijskih rizika i mehanizme za njihovo ublažavanje;
 • upoznavanje i razumijevanje s temeljnim financijskim izvještajima i računovodstvenim posebnostima (račun dobiti i gubitka, bilanca stanja, izvještaj o novčanom toku). 

Edukacija je namijenjena svim zaposlenicima u poduzećima koji žele usavršiti financijsku poslovnu pismenost i nadograditi znanje, bolje se upoznati s brojkama i donositi uspješnije poslovne odluke – iskoristite praktične i korisne savjete za bolje razumijevanje i nova znanja iz financija uz jasna objašnjenja i upute.

Sudionici dvodnevne edukacije dobit će uvjerenje o pohađanju u tiskanom obliku po završetku edukacije.


Program dvodnevne edukacije:

04.07.2024. (četvrtak) – Osnove i zadatak računovodstva

 • Zadatak računovodstva
 • Računovodstvena načela
 • Računovodstvena regulativa
 • Knjigovodstvene isprave
 • Definicija i vrste knjigovodstvenih računa
 • Popis imovine i obveze
 • Prihodi i rashodi poslovanja, obveze i kapital
 • Pokazatelji likvidnosti i financijski rizici
 • Primjeri, vježbe, pitanja i odgovori

05.07. 2024. (petak) – Razumijevanje financijskih izvještaja

 • Financijski izvještaji i obilježja
 • Bilanca, razumijevanje aktive i pasive
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Metode izvještaja o novčanom toku
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Primjeri, vježbe, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na edukaciji uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje na edukaciji dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje edukacije.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza edukacije. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍