Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Rad u inozemstvu – pravni i porezni aspekti


Termin održavanja:
Zagreb, 25. ožujak 2021. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavači:
»

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

OBAVIJEST: Za sve pravne osobe iz Sisačko-moslavačke županije sudjelovanje na navedenom seminaru je besplatno, a prema prethodnoj prijavi!


Slanje radnika na rad u inozemstvo – određivanje radnopravnog i poreznog statusa

Na koji način riješiti porezno-pravne nejasnoće kada radnika želite poslati na rad u drugu državu?

U slučajevima kada poslodavac preuzme obvezu obavljanja poslova za trgovačko društvo u drugim državama radnik za inozemno trgovačko društvo i u inozemstvu obavlja poslove koje mu je naložio hrvatski poslodavac, a pritom je u radnom odnosu kod hrvatskog poslodavca. Da bi se na opisani radni odnos primjenjivalo hrvatsko pravo, potrebno je ispunjenje određenih pretpostavki propisanih hrvatskim zakonima i međunarodnim ugovorima.

Izaslani radnik, prema Zakonu o doprinosima, je osoba koju je poslodavac izaslao u inozemstvo radi obavljanja poslova za poslodavca, a koja, u skladu s propisima Europske unije i međudržavnim ugovorima, ostaje u sustavu obveznih osiguranja Republike Hrvatske.

U slučaju upućivanja radnika izvan Europske unije, pitanje primjene mjerodavnog prava i obuhvata socijalne sigurnosti uređeno je i međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između država u pitanju.


Ako ste izaslali ili imate namjeru izaslati radnike na rad u druge države, trebate ukloniti sve pravne i porezne rizike – saznajte više na seminaru:

 • koje pretpostavke trebate ispuniti kako bi radnike mogli poslati u drugu državu (unutar ili izvan EU) radi obavljanja poslova u određenom razdoblju,
 • tko od radnika može biti izaslan i koji su uvjeti izaslanja,
 • kako riješiti administrativne barijere,
 • povećava li izaslanje troškove poreza na dohodak i doprinose na plaću izaslanih radnika,
 • na koje se osnovice obračunavaju obvezni doprinosi,
 • kako ugovoriti primanja u novcu i naravi na koja radnik ima pravo za vrijeme rada u inozemstvu,
 • koje su obveze obračuna i uplate poreza na dohodak? 

Sve nejasnoće i odgovore na pitanja kod slanja radnika na rad u druge države uz primjenu propisa u praksi, donosimo na praktičnom seminaru sa stručnjacima iz pravnog i poreznog područja.


Program seminara:

Pravni dio (9:00 – 11:00)

 • Ugovor o radu kod upućivanja na rad u inozemstvo
 • Izaslani radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
 • Radnici izaslani izvan EU i unutar EU
 • Prava i obveze upućenih (izaslanih) radnika
 • Postupak upućivanja i uvjeti rada u zemlji upućivanja
 • Razlika između upućivanja i ustupanja radnika
 • Izaslanje u dvije ili više država
 • Radno vrijeme i prekovremeni rad
 • Prestanak radnog odnosa

Porezni dio (11:30 – 14:00)

 • Plaća i drugi primici radnika u razdoblju rada u inozemstvu
 • Pravila vezana za mjesto plaćanje poreza i doprinosa
 • Obvezni doprinosi za izaslane radnike (osnovica i stope)
 • Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite
 • Oslobođenja od plaćanja doprinosa
 • Iskazivanje doprinosa i poreza na dohodak izaslanih radnika
 • Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
 • Utvrđivanje inozemnog dohotka
 • Isplata dnevnice za rad na terenu izaslanim radnicima

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍