Loading Događanja

SEMINAR »

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu s naglaskom na uvođenje eura


Ako se želite prijaviti za idući termin seminara, pošaljite nam predbilježbu putem e-maila:

seminar@seminar.hr

Termin održavanja:

Zagreb, 2. prosinac 2022. (petak), Hotel The Westin Zagreb, Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati


Obračun dnevnica u kunama i eurima te isplata putnih naloga na primjerima iz prakse – do 31.12.2022. i od 1.1.2023. godine

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države?

Na putnom nalogu koji se podnosi na obračun do 31.12.2022. obračun troškova, iznos za isplatu ili povrat sredstava po obračunu putnog naloga iskazuje se u kuni.

Predujmovi koji su isplaćeni do 31.12.2022., a obračunati nakon 1.1.2023., u prva dva tjedna od uvođenja eura radnici mogu vratiti u kuni ili euru u slučaju uplate putem blagajne uz odgovarajuću primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca.

Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.

Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 200,00 kn samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno. Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu.


U praksi su česte nedoumice kada se radi o slučajevima:

 • za koju državu se obračunava dnevnica kada je radnik u jednom danu bio u dvije zasebne države, po 12 sati u svakoj ili je službeni put započet u 2022., a završen u 2023. u državi u kojoj je dnevnica propisana u trećoj valuti;
 • što u slučaju kada je putovanje obavljeno u 2022., a obračunava se u 2023. godini;
 • kako pravilno obračunati dnevnice kada je službeno putovanje započeto u 2022., a završeno u 2023.;
 • u kojoj valuti nadoknaditi troškove po obračunanom putnom nalogu na dan 31.12.2022. i od 1.1.2023.?

 • Kako obračunati inozemne dnevnice?
 • Koji su uvjeti za priznavanje troškova sa službenog puta?
 • Kako se pravilno ispunjava putni nalog i koji su rokovi za obračun?
 • Što ako se uplata ili isplata po putnom nalogu obavlja preko transakcijskog računa za vrijeme dvojnog optjecaja?
 • Što kada koristite privatni automobil za službeni put?
 • Što u slučaju neisplaćenih putnih naloga u trećoj valuti?
 • Kako ispravno evidentirati svu potrebnu dokumentaciju?
 • Koja je razlika između službenog putovanja i terenskog rada?

Želite li riješiti nedoumice i dobiti odgovore na ova i slična pitanja – pridružite nam se na interaktivnom seminaru, a gdje ćete biti upoznati s ispravnim postupanjima kroz primjere, objašnjenja i savjete naše stalne stručne suradnice za ovo područje.


Program seminara:

 • Odluka o visini dnevnice i pravo na dnevnicu – novi iznosi neoporezivih primitaka
 • Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu do 31.12.2022. i od 1.1.2023. godine
 • Obračun dnevnica u eurima ili kuni (putni nalozi i kombinacije u prijelaznom razdoblju 2022./2023.)
 • Putni nalozi za službena putovanja obavljena u 2022. i obračun i iskazivanje u 2022. i u 2023. godini
 • Troškovi koji se pokrivaju iz dnevnice (priznavanje porezno priznatih troškova i obračun euro/kune)
 • Tuzemna dnevnica u eurima – obračun i isplata u prijelaznom razdoblju
 • Isplata predujma za službeni put (isplaćeni do 31.12.2022., a obračunati nakon 1.1.2023.)
 • Putni nalog u 2022., isplata u 2023. – iskazivanje i obračun
 • Službeni put u 2022., završen u 2023. – iskazivanje i obračun u trećoj valuti
 • Uplata ili isplata po putnom nalogu preko transakcijskog računa u prijelaznom razdoblju kuna/eura
 • Povrat akontacije za službeni put u blagajnu poslodavca
 • Službeni put u države euro-zone do kraja 2022. i u 2023. i nadoknada troškova radniku – iskazivanje i obračun
 • Sadržaj putnog naloga i vjerodostojne isprave
 • Izdavanje putnih naloga osobama koje nisu zaposlenici društva
 • Knjiženje u poslovnim knjigama u slučaju neisplaćenih putnih naloga u trećoj valuti
 • Korištenje privatnog automobila za službeni put
 • Dnevnice za službena putovanja per diem
 • Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu (obračun terenskog dodatka)
 • Službeno putovanje u više zemalja i obračun dnevnica
 • Isplata troškova izaslanim radnicima
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Rokovi za obračun putnih naloga
 • Porezno-pravni status prekovremenog rada na službenom putu
 • Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Primjeri izračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍