Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu


Termin održavanja:

Zagreb, 21. travanj 2023. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati


Obračun dnevnica i isplata putnih naloga na primjerima iz prakse u 2023.

Službena putovanja

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države?

Za koju državu se obračunava dnevnica kada je radnik u jednom danu bio u dvije zasebne države, po 12 sati u svakoj?

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora, a pravilna evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca.

Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.

Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 26,54 samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno.

Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu. Maksimalno trajanje putnog naloga je 30 dana.


 • Kako obračunati inozemne dnevnice?
 • Kako se obračunavaju putni troškovi?
 • Koji su uvjeti za priznavanje ostalih troškova sa službenog puta?
 • Kako se pravilno ispunjava putni nalog?
 • Koji su rokovi za obračun putnih naloga?
 • Što kada koristite privatni automobil za službeni put?
 • Koje su najčešće pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga?

Želite li riješiti nedoumice i dobiti odgovore na ova i slična pitanja, pridružite nam se na interaktivnom seminaru s vrhunskim stručnjakom iz prakse.


Pohađanjem seminara ćete:

 • biti informirani o zakonskim pravilima kod odlaska na službeni put,
 • znati kako pravilno obračunati dnevnice i ispuniti putni nalog,
 • saznati razliku između službenog putovanja i terenskog rada,
 • dobiti uvid u iskazivanje troškova u JOPPD obrascu,
 • znati kako ispravno evidentirati svu potrebnu dokumentaciju.

Na seminaru će polaznici biti upoznati s ispravnim postupanjima kod odlaska na službena putovanja, a kroz primjere, objašnjenja i savjete naše stalne stručne suradnice za ovo područje.


Program seminara:

 • Odluka o visini dnevnice i pravo na dnevnicu
 • Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvu
 • Obračun dnevnica za inozemstvo kada se putuje zrakoplovom
 • Troškovi koji se pokrivaju iz dnevnice
 • Priznavanja porezno priznatog troška za smještaj na službenom putu u inozemstvo
 • Troškovi službenih putovanja prema poreznim propisima
 • Sadržaj putnog naloga i vjerodostojne isprave
 • Izdavanje putnih naloga osobama koje nisu zaposlenici društva
 • Isplata predujma za službeni put
 • Troškovi prijevoza taksijem na službenom putovanju
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju
 • Korištenje privatnog automobila za službeni put
 • Dnevnice za službena putovanja per diem
 • Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu (obračun terenskog dodatka)
 • Sličnosti i različitosti između dnevnica i rada na terenu
 • Način izračuna broja dnevnica prema satima trajanja puta
 • Službeno putovanje u više zemalja i obračun dnevnica
 • Isplata troškova izaslanim radnicima
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Rokovi za obračun putnih naloga
 • Porezno-pravni status prekovremenog rada na službenom putu
 • Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Primjeri izračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍