Loading Događaji

DVODNEVNI SEMINAR / EDUKACIJA »

Specijalist za obračun plaće i ostalih primanja zaposlenika na praktičnim primjerima


Termin održavanja:

Zagreb, 7. i 8. prosinac 2023. (četvrtak i petak), Hotel International, Miramarska Cesta 24

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:

200,00 € / 1.506,90 kn (160,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku, osvježavajući napitak i uvjerenje o pohađanju edukacije. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 175,00 € / 1.318,54 kn (140,00 € + PDV).
Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Izmjene poreznih propisa, obračun, iskazivanje i primjeri izračuna plaće i ostalih primanja zaposlenika

Učestale zakonske promjene porezne i druge regulative vezane uz obračun plaća i drugih dohodaka traže kontinuiranu edukaciju osoba zaduženih za obračun plaće – važno je poznavanje i pravilna primjena zakonskih propisa koji reguliraju obračun plaća i drugih primanja zaposlenika – kako točno i u skladu sa zakonom obračunati plaću?

Brojne su izmjene propisa koje su donesene tijekom ove godine (nove isplatne liste i nova porezna reforma), a većina će se primjenjivati od 01.01.2024. (smanjenje poreza na dohodak, smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje I. stup, ukidanje prireza porezu na dohodak).

Obračun plaća u punom i nepunom radnom vremenu, neoporezive naknade, primici u naravi, dodaci na plaću, obračun bolovanja na teret HZZO-a, doprinosi za članove uprave – radnici u radnom odnosu, naknade na plaću, praćenje rokova za plaćanje poreza na dohodak i doprinose, sastavljanje obveznih izvještaja (JOPPD obrazac) te novih obrazaca za isplatu i neisplatu plaće – sve su to radni zadaci osobe odgovorne za obračun plaće.


Zašto sudjelovati na dvodnevnoj edukaciji?

 • Znat ćete samostalno obavljati poslove pripreme i obračuna plaća i ostalih primanja.
 • Ispravno izraditi potrebne izvještaje kod isplate plaće (iskazivanje plaće u JOPPD obrascu) i prikaz na isplatnoj listi.
 • Dobit ćete razne primjere obračuna plaće, drugog dohotka, naknade na plaću.
 • Jednostavno ćete obračunati plaću za radnike u radnom odnosu, obračunati drugi dohodak i doprinose.
 • Riješit ćete nedoumice kako obračunati i isplatiti bonuse, otpremnine, jubilarne nagrade i druge naknade.
 • Saznati koje su promjene u novim zakonskim izmjenama i dopunama vezanim uz obračun plaće.
 • Postaviti konkretna pitanja predavaču, razmijeniti iskustva s kolegama i dobiti uvjerenje o pohađanju edukacije kao potvrdu stručne osposobljenosti.

Kako bi pravilno i samostalno obavljali poslove obračuna i iskazivanja plaće i drugih primanja na koja zaposlenici imaju pravo, ispravno popunjavali potrebne obrasce za isplatu i neisplatu plaće i druge izvještaje, pozivamo vas na dvodnevnu intenzivnu edukaciju sa stručnjakom iz prakse – izbjegnite pogreške i nepravilnosti te riješite nedoumice i nejasnoće iz prakse.


Program dvodnevne edukacije:

07.12.2023. (četvrtak) – Plaća radnika – obračun, iskazivanje i primjeri izračuna

 • Promjene u zakonskim propisima od 1.01.2024.
 • Utvrđivanje plaće radnika i obveza isplate
 • Dodaci na plaću (rad nedjeljom, blagdanom, prekovremeno, rad u otežanim uvjetima, minuli rad i sl.)
 • Obračun i isplata minimalne plaće
 • Plaća za pola radnog vremena
 • Obračun poreza iz plaće, osobni odbitak, uzdržavani članovi
 • Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa iz i na plaću
 • Obveza plaćanja poreza i što ako se plaća ne isplati na vrijeme
 • Radnici koji se prvi puta zapošljavaju – olakšice za poslodavce
 • Plaća za članove uprave trgovačkog društva (poduzetnička plaća)
 • Plaća umirovljenika na pola radnog vremena
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
 • Praktični primjeri, pitanja i odgovori

08.12.2023. (petak) – Ostala primanja – obračun, iskazivanje i primjeri izračuna

 • Utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • Utvrđivanje naknada za bolovanje na teret poslodavca i HZZO-a
 • Obračun i isplata nagrada i bonusa
 • Obračun i isplata otpremnine (u slučaju otkaza, odlaska u mirovinu)
 • Naknada za odvojeni život
 • Naknada za terenski dodatak
 • Naknada za roditeljski / rodiljni dopust – uvjeti, visina
 • Autorski honorari i honorari umjetnika – obračun, isprave
 • Neplaćeni dopust – uplata doprinosa
 • Obračun i isplata jubilarne nagrade
 • Naknada troškova u svezi s radom (prijevoz, prehrana i sl.)
 • Obračun i isplata ostalih neoporezivih primitaka
 • Praktični primjeri, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍