Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

(novosti i promjene od 1. siječnja 2023.)


Termin održavanja:

Zagreb, 19. siječanj 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati


Novosti i aktualna pitanja za obveznike primjene propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

(novi zakonski okvir od 1. siječnja 2023.)

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19, 151/22) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede uvođenjem nove valute).

Osim najvažnijih zakonskih izmjena koje stupaju na snagu u 2023. godini (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma objavljen je u NN broj 151/22 i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine), sudionici seminara bit će upoznati s mjerama za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom, procjenom rizika, provođenjem mjere stalnog praćenja, kao i prekršajnim postupcima i novčanim kaznama za nepoštivanje zakonskih odredbi.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute (NN broj 57/22 i 88/22 – ispravak) od 1. siječnja 2023. godine mijenja se:

 • valuta praga za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama,
 • valuta praga prilikom obavljanja mjera dubinske analize,
 • valuta praga prilikom prikupljanja podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla,
 • valuta praga ograničenja naplate u gotovini,
 • valuta novčanih kazni.

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • upoznati najvažnije odredbe zakonske regulative s naglaskom na novine i promjene od 1. siječnja 2023. godine,
 • doznati što obveznici Zakona moraju provesti (obveze ovlaštenih osoba),
 • saznati kada postoji obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama,
 • znati kako provoditi mjere i radnje s ciljem sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma,
 • doznati sve o rokovima čuvanja podataka od strane obveznika i zaštiti osobnih podataka,
 • dobiti potvrdu o stručnom osposobljavanju i izobrazi zaposlenika obveznika uključenih u sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2023. godinu.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene čl. 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s iskusnim stručnjakom za ovo područje, uz naglasak na izmjene i dopune Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koje stupaju na snagu 1.1.2023., kao i na druge novine iz podzakonskih propisa u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.


Program seminara:

 • Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 • Promjene u primjeni pravila o sprječavanju pranja novca nakon uvođenja eura
 • Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • Mjere koje obveznici moraju provesti
 • Donošenje politika, kontrola i postupaka
 • Prijava sumnjivih transakcija i sredstava
 • Tipologije i slučajevi sa sumnjom na pranje novca
 • Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije
 • Mjere dubinske analize stranke
 • Utvrđivanje i provjera identiteta
 • Vođenje i ažuriranje registra stvarnih vlasnika
 • Provođenje mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa
 • Dubinska analiza stranke preko treće osobe
 • Ograničenja prilikom poslovanja sa strankama
 • Obveza obavještavanja Ureda za sprječavanje pranja novca o transakcijama
 • Politički izložena osoba i mjere pojačane dubinske analize
 • Ograničenja u poslovanju s gotovinom
 • Obvezno stručno osposobljavanje i izobrazba
 • Zaštita osobnih i drugih podataka od strane obveznika
 • Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
 • Specifičnosti za pojedine djelatnosti (javni bilježnici, odvjetnici, računovođe, revizori i porezni savjetnici)
 • Prekršajni postupci i novčane kazne
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍