1. Događaji
  2. Seminari

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Kako izraditi kvalitetnu sistematizaciju radnih mjesta

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

O prednostima i preduvjetima za kvalitetnu sistematizaciju radnih mjesta, preciznom opisu radnog mjesta, postupku izrade sistematizacije, potrebnim obrascima za provođenje analize radnih mjesta, primjerima struktura – na praktičnom seminaru gdje ćete aktivno sudjelovati kroz postavljanje pitanja, ali i rješavanje određenih zadataka u obliku vježbi za što bolju pripremu ovog internog akta.

120,00 €

Usklađivanje Pravilnika o radu sa zakonskim izmjenama

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/22) poslodavac je ovaj akt dužan uskladiti s važećim zakonskim odredbama najkasnije do 30.06. ove godine. Tako su poslodavci u obvezi izmijeniti postojeći Pravilnik o radu (a prema odredbi čl. 65. st. 1. koji navodi - poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (NN 151/22).

125,00 €

Arhiviranje kadrovske dokumentacije – pravni aspekt i rokovi čuvanja

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Za kadrovsku administraciju odgovoran je odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, koji brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti, a vodi brigu o prikupljanju dokumentacije vezane za radni odnos, urednom vođenju i arhiviranju dosjea zaposlenika, prijavi i odjavi zaposlenika, organizaciji arhive na razini tvrtke i druge poslove. Složen i dinamičan posao koji obvezuje na odgovornost o tajnosti podataka iz djelokruga rada, a to je posebno važno jer kadrovski podaci sadrže osobne podatke, odnosno i osjetljive osobne podatke zaposlenika.

125,00 €

Razumijevanje financija za nefinancijaše (osnove računovodstva i financija)

Hotel Central

Nepoznavanje osnova računovodstva i nedovoljno razumijevanje financija može imati negativne posljedice za poslovanje, jer samo jedna loša odluka može ugroziti rad poduzeća, a bez obzira na radno mjesto, određena ekonomska (financijska) znanja danas su neizbježna za svaku menadžersku/voditeljsku poziciju.

Pravila upravljanja protokolom – savjeti i praksa

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Kada govorimo o protokolu javne ustanove ili tvrtke, potrebno je držati se unaprijed usvojenih procedura ili pravila (kodeksa ponašanja), bilo da se radi o organizaciji poslovnih i društvenih okupljanja (prigodnih svečanosti ili službenih posjeta), darivanja poslovnih partnera ili upućivanja čestitki (bitno je gdje će tko od uzvanika/gostiju sjediti, kako nekoga osloviti ili predstaviti, kako organizirati službene posjete s dnevnim redom i programom, kako ispratiti goste i što je primjereno za poslovne poklone, …).

Obveze i potrebna dokumentacija za proizvođače i posjednike otpada

The Westin Zagreb Ul. Izidora Kršnjavog 1, Zagreb

Gospodarenje otpadom za proizvođače i posjednike otpada – obveze i novosti (na snazi je novi Pravilnik o gospodarenju otpadom)Zakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21), između ostalog, uređuje se sustav gospodarenja otpadom, uključujući red prvenstva, način gospodarenja otpadom, planski dokumenti, nadležnosti i obveze, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični promet otpada, informacijski sustav gospodarenja otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom.

112,50 €

Primjena upravnog postupka za komunalne i vodne redare (s praktičnim primjerima)

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Na postupanje vodnih i komunalnih redara primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, a vezano uz dostavu, sadržaj i izvršenje rješenja, žalbeni postupak te zastupanje stranke. Stranci se mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a rješenje koje se donosi prema Zakonu o općem upravnom postupku mora imati potpis i pečat s grbom RH.

112,50 €

Kako organizirati nagradne igre i natječaje – pravni aspekti

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Planirate li organizirati nagradnu igru ili nagradni natječaj u svrhu promocije, a niste sigurni koja je razlika između nagradne igre i nagradnog natječaja, što izabrati i koja je pravna regulativa? Različiti pravni propisi reguliraju pojmove nagradne igre i natječaja, a često u praksi dolazi do pogrešaka kada se određuju pravila nagradnog natječaja ili nagradne igre. Razmislite kod ideje darivanja ili tzv. giveawaya na društvenim mrežama za promociju poslovanja, jer je potrebno ispuniti određene kriterije i elemente s pravilima i zakonskom regulativom, a kako bi sve bilo legalno.

112,50 €