Seminari

  1. Događaji
  2. Seminari

Navigacija pogleda

Događaj navigacija pogleda

Danas

Uredsko poslovanje i arhiviranje kadrovske dokumentacije – primjena i praksa

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Iskoristite savjete i praktične upute koje smo pripremili na stručnom i interaktivnom seminaru u suradnji sa pravnim stručnjakom o pravilima i promjenama u primjeni koje donosi Uredba o uredskom poslovanju i Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (prvi dio seminara), a u drugom djelu saznajte koja zakonska regulativa iz područja radnog prava nameće određene obveze poslodavcima za prikupljanje i arhiviranje kadrovske dokumentacije.

120,00 €

Komunikacijske i prezentacijske vještine i tehnike

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Kako komunicirati i prezentirati (sebe, proizvod/uslugu, ideju) na učinkovitiji način?Svi imaju u manjoj ili većoj mjeri razvijene komunikacije vještine, ali one se mogu naučiti, odnosno "izbrusiti", jer za to postoje razne tehnike i alati, uz puno vježbe. Usvojite i usavršite komunikacijske tehnike i alate uz pomoć brojnih savjeta, preporuka i vježbi sa stručnjakom iz prakse. Jeste li se našli u situaciji da ste trebali stati pred publiku i nešto prezentirati, a niste znali od kuda početi ili vas je "ulovila" trema?

112,50 €

Novi neoporezivi primici u 2024. – obračun i iskazivanje u JOPPD obrascu

Hotel International Miramarska Cesta 24, Zagreb

Uskoro se očekuju izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koji donosi povećanje neoporezivih primitaka koje poslodavac može isplatiti radnicima. Pravo na nove neoporezive primitke mogu iskoristiti i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, odnosno obrtnici za sebe osobno. Kod većine poduzetnika radi se o isplatama u jednoj kalendarskoj godini, a za koje treba postojati odluka.

112,50 €

Gospodarenje otpadom – prihvat otpada na odlagališta i provjera sukladnosti

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Gospodarenje otpadom za osobe koje upravljaju odlagalištima – stručno usavršavanjeZakonom o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21) propisana je obveza o odlaganju otpada. Na odlagalištu otpada dozvoljeno je odlaganje otpada koji je prošao prethodnu obradu otpada prije odlaganja, a u iznimnim slučajevima moguće je odobriti odlaganje otpada koji nije prošao prethodnu obradu prije odlaganja. Osoba koja upravlja odlagalištem dužna je određivati masu otpada odgovarajućim uređajem umjerenim za određivanje mase povezanim sa sustavom identifikacije vozila, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dužna je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostaviti podatke o masi otpada odloženog na odlagalište. U Republici Hrvatskoj odlagalištima upravljaju pravne osobe osnovane od strane jedinica lokalne samouprave, odnosno općina i gradova.

112,50 €

Graditeljstvo – primjena proširenog kolektivnog ugovora i povoljnijeg prava za radnika

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Koja prava ostvaruju osobe zaposlene u sektoru graditeljstva? Kolektivni ugovor za graditeljstvo (KU) primjenjuje se na sve fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, montažerskih radova, instalacijskih i završnih radova u građevinarstvu, projektiranja i srodnih tehničkih usluga i druge srodne djelatnosti koje su upisane u sudski registar i klasificirane sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ili utvrđene posebnim zakonom. Kolektivni ugovor se primjenjuje na radnike svih struka kod tih pravnih osoba kada ih KU obostrano obvezuje, a obvezuje ugovorne strane te sve osobe koje su u vrijeme sklapanja KU bile ili su naknadno postale članovi stranaka KU. Primjena KU odnosi se i na radnike koje agencija za privremeno zapošljavanje ustupa poslodavcu na kojeg se primjenjuje KU.

120,00 €

Primjena tahografa u cestovnom prijevozu – pravila i praksa

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Pravila o tahografima u cestovnom prijevozu - ugradnja, korištenje, ispitivanje i kontrolaPrema definiciji, tahograf je uređaj koji se ugrađuje u cestovna vozila u svrhu prikaza, bilježenja, pohrane i ispisa podataka o kretanju, uključujući brzinu tih vozila te detalje o određenim razdobljima aktivnosti njihovih vozača. Sukladno EU Uredbi br. 165/2014, tahografi moraju biti ugrađeni u sva vozila iznad 3,5 tone za prijevoz robe cestom i u vozila za prijevoz više od devet osoba (uključujući vozača), uz određene iznimke.

112,50 €

Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Stručni seminar za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN broj 108/17, 39/19) i za obveznike upisa u Registar stvarnih vlasnika s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novostima i obvezama u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (prijavi o sumnjivim i gotovinskim transakcijama, sredstvima i osobama te dostavljanju ostalih podataka koje su obveznici dužni prijaviti Uredu za sprječavanje pranja novca, kao i promjene koje slijede uvođenjem nove valute).

112,50 €

Proračunsko računovodstvo – novine u primjeni

Sheraton Zagreb Hotel Ul. kneza Borne 2, Zagreb

Očekuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a kojim se definiraju knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, sadržaj računa Računskog plana i druga područja koja se odnose na proračunsko računovodstvo.

112,50 €

Savjetovanje iz radnih odnosa – zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Imate li nedoumica oko toga kako sukladno Zakonu o radu regulirati radne odnose u tvrtki, sklopiti ili otkazati ugovor o radu, voditi evidenciju o radnom vremenu, odrediti godišnji odmor? U dva dana savjetovanja s pravnim stručnjacima iz prakse predložit ćemo rješenja i odgovoriti na sva vaša pitanja, te razmijeniti iskustva s ciljem što boljeg uređenja radnih odnosa.

Voditelj voznog parka

Hotel Ambasador Feliksa Peršića 5, Opatija

Pred voditeljem voznog parka velik je dio obaveza i nepredvidljivih situacija kod upravljanja voznim parkom, a posao je iznimno odgovoran i zahtjevan te traži stručne kompetencije i kontinuirano usavršavanje. Službeni automobil mora biti ispravan za vožnju s odgovarajućom propisanom opremom, a spremnost na promjene u upravljanju i optimizaciji voznog parka često je jedan od glavnih izazova osoba odgovornih za službena vozila.