Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Primjena tahografa u cestovnom prijevozu – pravila i praksa


Termin održavanja:

Zagreb, 25. siječanj 2024. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Kotizacija:

112,50 € (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € (80,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Pravila o tahografima u cestovnom prijevozu – ugradnja, korištenje, ispitivanje i kontrola

Prema definiciji, tahograf je uređaj koji se ugrađuje u cestovna vozila u svrhu prikaza, bilježenja, pohrane i ispisa podataka o kretanju, uključujući brzinu tih vozila te detalje o određenim razdobljima aktivnosti njihovih vozača.

Sukladno EU Uredbi br. 165/2014, tahografi moraju biti ugrađeni u sva vozila iznad 3,5 tone za prijevoz robe cestom i u vozila za prijevoz više od devet osoba (uključujući vozača), uz određene iznimke.

Od 1. srpnja 2026. godine tahografi će se također morati ugraditi u vozila iznad 2,5 tone.

Digitalni tahografi bilježe sljedeće podatke: prijeđeni put i brzinu vozila; izmjereno vrijeme; početno mjesto, završno mjesto i položaj svaka tri sata (ako su spojeni na satelitski navigacijski sustav); identitet vozača; aktivnost vozača; podatke o kontroli, kalibraciji i popravku tahografa; događaje i kvarove.


U okviru Uredbe (EU) broj 165/2014:

 • vozači moraju imati karticu vozača koju izdaje nadležno tijelo zemlje EU-a, čija valjanost ne prelazi pet godina,
 • prijevozna poduzeća i vozači odgovorni su za ispravnu uporabu digitalnih tahografa i kartica vozača (zabranjeno je krivotvorenje, prikrivanje, tajenje ili uništavanje podataka zabilježenih na tahografskom listiću ili podataka pohranjenih u tahografu ili kartici vozača ili podataka ispisanih s tahografa),
 • prijevozna poduzeća odgovorna su za osiguravanje da su njihovi vozači odgovarajuće osposobljeni u pogledu ispravnog funkcioniranja tahografa te svojim vozačima ne smiju davati izravne ni neizravne poticaje koji bi mogli potaknuti zlouporabu tahografa,
 • u slučaju kvara tahografa prijevozno poduzeće mora dati uređaj na popravak ovlaštenom instalateru što je prije moguće, a vozači u međuvremenu moraju voditi ručnu evidenciju aktivnosti.

Prema Uredbi o izmjeni (EU) br. 2020/1054, tahografski listić ili kartica vozača ne smiju se povući prije kraja dnevnog radnog razdoblja, osim ako njihovo povlačenje nije drukčije odobreno ili je potrebno da bi se unio simbol države nakon prelaska granice.

Analogni tahografi moraju bilježiti najmanje prijeđeni put, brzinu, vrijeme i aktivnost vozača.

Pristup podacima tahografa može se odobriti u svakom trenutku nadzornom tijelu i relevantnom prijevoznom poduzeću.


Na seminaru donosimo sve o vrstama tahografa, bilježenju podataka, potrebnim ispitivanjima i provjeri tahograf uređaja, o pravilnom evidentiranju radnog vremena mobilnih radnika u SOTAH sustavu i prijenosu tahografskih podataka u SOTAH, upoznavanje s obvezama vozača i prijevoznika – u suradnji sa stručnjakom iz prakse za ovo područje.


Program seminara:

 • Tahograf – pravni okvir
  – Paket mobilnosti
  – Obaveze vozača
  – Obaveze prijevoznika
 • Tahograf – analogni; digitalni; pametni
 • Propisana vremena
  – Rad
  – Vožnja
  – Pauza
  – Odmor
  – Pripravnost
 • Evidencija rada mobilnih radnika
  – Zapisni list
  – Digitalna kartica
  – Vođenje evidencije
  – Arhiva
 • SOTAH sustav
 • Ispitivanje, baždarenje i servis tahografa
 • Primjeri, pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍