Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Ugovorni odnosi – pravni aspekti ugovora sklopljenih prije i nakon uvođenja eura


Termin održavanja:
Zagreb, 9. rujan 2022. (petak), Hotel Central, Branimirova ul. 3

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
» Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
800,00 kn / 106,18 € (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn / 95,56 € (576,00 kn + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Najčešći ugovori u praksi – uvjeti za sklapanje i pravila preračunavanja

Zakon o obveznim odnosima uređuju osnove obveznih odnosa, ugovorne i izvanugovorne obvezne odnose.

Prilikom zaključivanja poslova i ugovora koji se koriste u svakodnevnom poslovanju, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uvjete za sklapanje ugovora te mjerama za osiguranje naplate tražbine koje će iz sklopljenih ugovora nastati.

U praksi se najčešće sklapaju ugovori o kupoprodaji, ugovori o djelu, zakupu i najmu poslovnih prostora, o poslovnoj suradnji i drugi, a posebno će biti aktualni u prijelaznom periodu u procesu uvođenja eura s obzirom na utvrđivanje iznosa u kunama/eurima te kod primjene općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje.

Na koji način provesti dvojno iskazivanje pri sklapanju ugovora o djelu i autorskopravnog ugovora?

Sklapanju ugovora često prethodi sklapanje predugovora, odnosno ugovor kojim se preuzima obveza da će se kasnije sklopiti drugi, glavni ugovor – koji uvjeti moraju biti zadovoljeni i u kojim slučajevima se ugovora?


Obveznopravni odnos može se dodatno osigurati kaparom, ugovornom kaznom ili založnim pravom ili fiducijom. Načini stjecanja založnog prava su razni:

 • dobrovoljno založno pravo koje se može temeljiti na ugovoru, oporuci ili sporazumu,
 • prisilno založno pravo temeljeno na odluci suda u postupku ovrhe ili osiguranja te
 • zakonsko založno pravo koje primjerice imaju skladištar, špediter, najmodavac, ili komisionar radi naplate svoje tražbine.

U slučaju neispunjenja ugovorne obveze nastaje ugovorna odgovornost za štetu.

Naknada štete može nastati kao posljedica delikta, prekršajnog i kaznenog djela, a nastanak štete podrazumijeva obvezu popravljanja štete osobe koja je kriva za njezin nastanak.

Kao posebni oblik odgovornosti za štetu potrebno je istaknuti odgovornost za neispravan proizvod kojom proizvođač koji stavi u promet neki proizvod, odgovara za štetu prouzročenu neispravnošću tog proizvoda bez obzira na krivnju.


Na seminaru sa stručnjakom iz prakse upoznat ćemo vas s osnovama ugovornih odnosa, navest ćemo najčešće primjere ugovornih odnosa koji se javljaju u praksi s naglaskom na zakonska pravila ugovaranja, pravila za ugovore u kojima je ugovorena kamatna stopa, kao i kako urediti ugovore u razdoblju dvojnog iskazivanja i koja pravila vrijede kod preračunavanja.


Program seminara:

 • Osnove ugovornih odnosa i odgovornost za ispravnost preračunavanja
 • Utjecaj uvođenja eura na ugovorne i izvanugovorne obvezene odnose
 • Utvrđivanje cijena prije uvođenja eura (preračuni u eure)
 • Utvrđivanje cijena nakon uvođenja eura (preračuni u eure)
 • Ugovori, dvojno iskazivanje cijena i pravila preračunavanja
 • Sklapanje predugovora u praksi
 • Sklapanje ugovora i utvrđivanje naknade
 • Utvrđivanje kamatne stope i preračunavanje u eure (fiksna/promjenjiva)
 • Prijenos ugovora na treće osobe
 • Ugovorna kazna, založno pravo i fiducija
 • Kapara i jamstvo (prije i nakon uvođenja eura)
 • Mogućnost izmjene ugovora i raskid (prestanak) – načini i uvjeti
 • Zastara prava i rokovi
 • Šteta i naknada štete
 • Najčešći ugovori i obvezne klauzule:
  • Ugovor o najmu i zakupu prostora
  • Ugovor o kupoprodaji
  • Ugovor o djelu
  • Ugovor o kupoprodaji robe
  • Ugovor o autorskom djelu
  • Ugovor o osiguranju
  • Ugovor o zajmu
  • Ugovor o poslovnoj suradnji
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍