Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Primjena upravnog postupka za komunalne i vodne redare (s praktičnim primjerima)


Termin održavanja:

ZAGREB, 21. rujan 2023. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Ovlasti i nadležnost vodnih i komunalnih redara

+

praktični PRIMJERI na e-mail sudionika

Na postupanje vodnih i komunalnih redara odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz propisa o komunalnom gospodarstvu te Zakon o općem upravnom postupku.

U provedbi nadzora, ovlasti i postupanje komunalnih i vodnih redara su:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru;
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.);
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Upravni postupak za komunalne i vodne redare

Kada komunalni ili vodni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s odlukom o komunalnom redu ili posebnim propisom.

Na postupanje vodnih i komunalnih redara primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, a vezano uz dostavu, sadržaj i izvršenje rješenja, žalbeni postupak te zastupanje stranke. Stranci se mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a rješenje koje se donosi prema Zakonu o općem upravnom postupku mora imati potpis i pečat s grbom RH.


Sudjelovanjem na seminaru, između ostalog, saznajte:

 • koje su ovlasti i obveze komunalnih i vodnih redara u upravnom postupku,
 • tko može biti stranka u upravnom postupku,
 • kako naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,
 • kada se dostava smatra uredno obavljenom,
 • koje su pretpostavke za donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi,
 • koji su obvezni dijelovi zapisnika i sadržaja rješenja,
 • kako se provodi potpisivanje elektroničkim potpisom i dostava elektroničkim putem?

Kako obavljati poslove vodnih i komunalnih redara prema Zakonu o općem upravnom postupku, donosimo na seminaru – saznajte sve o primjeni upravnog postupka za vodno i komunalno redarstvo s praktičnim primjerima u word formatu koja šaljemo sudionicima na e-mail adresu.


Program seminara:

 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • Osnovna načela upravnog postupka
 • Pokretanje upravnog postupka
 • Neposredno rješavanje i/ili ispitni postupak
 • Stranka, službena osoba i drugi sudionici postupka
 • Izuzeće službene osobe
 • Zastupanje stranke
 • Dokazivanje u postupku (saslušanje svjedoka, izjave stranaka, vještačenje, očevid)
 • Usmena rasprava i sastavljanje zapisnika
 • Rokovi (vrste, računanje, zastara)
 • Donošenje rješenja o upravnoj stvari (usmeno i pismeno)
 • Oblici obavješćivanja stranaka (vrste dostave, elektronička dostava)
 • Izvršenje rješenja i novčanih obveza
 • Pravni lijekovi, žalba, prigovor
 • Pitanja i odgovori, primjeri rješenja i zaključaka u elektronskom obliku

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍