Loading Događanja

DVODNEVNI SEMINAR »

Upravni postupak za komunalne redare – primjena u praksi


Termin održavanja:
Opatija, 11. – 12. studeni 2021. (četvrtak i petak)
Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,30 h (prijam od 9,00 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,30 – 14,00 sati (svaki dan)

Predavač:
» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija za dvodnevni seminar:
1.375,00 kn (1.100,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku, osvježavajući napitak i potvrdu o sudjelovanju.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 1.200,00 kn (960,00 kn + PDV).

Napomena: dvodnevni seminar će se održati prema važećim epidemiološkim mjerama i preporukama stožera Civilne zaštite. (za ovaj događaj nije potrebna COVID potvrda)

Prijava na seminar

Provedba Zakona o općem upravnom postupku, novosti u primjeni od 01.01.
i primjeri izrade raznih vrsta pismena u upravnom postupku

Poslove nadzora koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu obavlja upravno tijelo provode komunalni redari koji su službenici tog tijela.

U provedbi nadzora nad provedbom odluke o komunalnom redu, komunalni redar obvezan je i ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora;
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru;
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.);
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane odlukom o komunalnom redu, odnosno druge mjere propisane zakonom.


Sudjelovanjem na dvodnevnom seminaru, između ostalog, saznajte:

 • koje su ovlasti i obveze komunalnih redara u upravnom postupku,
 • što donose izmjene i dopune Zakona o općem upravnom postupku,
 • tko može biti stranka u upravnom postupku,
 • kako naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjena prekršaja,
 • koje su pretpostavke za donošenje rješenja prema nepoznatoj osobi,
 • kako izraditi pojedini akt i na što obratiti pažnju (obvezni dijelovi podnesaka i rješenja, zaključaka i dr. akata),
 • na koji način se provodi nadzor o obavljanju poslova komunalnih redara?

Prvi dan ovog stručnog seminara govorimo o postupanju prema Zakonu o općem upravnom postupku, koje su ovlasti i obveze komunalnih redara u upravnom postupku i što donose promjene najavljene od 01.01.2022., kako će se provoditi potpisivanje elektroničkim potpisom i dostava elektroničkim putem, odnosno predaja podnesaka, kao i ostale novosti iz djelokruga poslova komunalnih redara.

Drugi dan praktični dio: kako napisati rješenje o obustavi postupka/upravnoj stvari/odbacivanju podneska/izvršenju i sl., kako sastaviti zapisnik o usmenoj raspravi i druge, na koji način sastaviti zaključak o izuzeću službene osobe/određivanju očevida i sl., kao i mnoge druge primjere koje u svom radu koriste komunalni redari.


Pridružite nam se u Opatiji na dvodnevnom praktičnom seminaru, razmijenite iskustva s kolegama, saznajte koje vas novosti očekuju i naučite ili ponovite gradivo na praktičnim primjerima kod postupanja komunalnih redara temeljem Zakona o općem upravnom postupku.

Svaki sudionik dvodnevnog seminara dobit će potvrdu o sudjelovanju u tiskanom obliku.

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme – vidimo se u Opatiji!


 Program dvodnevnog seminara:

11.11. (četvrtak), prvi dan: Postupanje prema Zakonu o općem upravnom postupku

 • Osnovna načela upravnog postupka
 • Novosti u primjeni od 01.01.2022.
 • Pokretanje upravnog postupka
 • Neposredno rješavanje i/ili ispitni postupak
 • Stranka, službena osoba i drugi sudionici postupka
 • Izuzeće službene osobe
 • Zastupanje stranke
 • Dokazivanje u postupku
 • Usmena rasprava i sastavljanje zapisnika
 • Rokovi (vrste, računanje, zastara)
 • Donošenje rješenja o upravnoj stvari
 • Izvršenje rješenja i novčanih obveza
 • Pravni lijekovi, žalba, prigovor
 • Odgovori na pitanja sudionika

12.11. (petak), drugi dan: Rad na praktičnim primjerima

Primjeri izrade raznih vrsta pismena u upravnom postupku:

 • pozivi
 • podnesci
 • obavijesti
 • zapisnici
 • rješenja
 • zaključci

Uplata:
Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:
Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Smještaj:

Hotel Gardenija***

 • Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi 1/1 ⇒ 675,00 kn
 • Noćenje s doručkom po osobi u dvokrevetnoj sobi 1/2 ⇒ 384,50 kn
 • Polupansion (doručak i večera) u jednokrevetnoj sobi 1/1 ⇒ 783,00 kn
 • Polupansion (doručak i večera) po osobi u dvokrevetnoj sobi 1/2 ⇒ 475,50 kn

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta****

 • Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi 1/1 ⇒ 742,00 kn
 • Noćenje s doručkom po osobi u dvokrevetnoj sobi 1/2 ⇒ 418,50 kn
 • Polupansion (doručak i večera) u jednokrevetnoj sobi 1/1 ⇒ 967,00 kn
 • Polupansion (doručak i večera) po osobi u dvokrevetnoj sobi 1/2 ⇒ 643,50 kn

Amadria Park Hotel Milenij*****

 • Noćenje s doručkom u jednokrevetnoj sobi 1/1 ⇒ 1.064,00 kn
 • Noćenje s doručkom po osobi u dvokrevetnoj sobi 1/2 ⇒ 627,50 kn

Boravišna pristojba: 10,00 kn po osobi po danu

Rezervacija smještaja:

Preko web stranice www.amadriapark.com, kôd za rezervacije: MBS11 ili klikom na link: M.B. SEMINAR smještaj

Kontakt za sve dodatne informacije i pomoć oko rezervacije smještaja: info@amadriapark.com


Posebna pogodnost za sudionike seminara: za one koji žele doći u Opatiju par dana ranije ili produžiti svoj boravak preko vikenda, vrijede iste cijene smještaja kao i tijekom trajanja seminara.


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Prijava na seminar
Go to Top