Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

ONLINE SEMINAR »

Uredsko poslovanje s naglaskom na novu Uredbu i Naputak

(upute, pojašnjenja i primjeri)


Termin održavanja:
28. ožujak 2022. (ponedjeljak), webinar – online seminar

Vrijeme održavanja:
Početak: od 10,00 h
Očekivano trajanje seminara: 10,00 – 13,00 sati

Kotizacija:
675,00 kn (540,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje PDF materijal poslan na e-mail adresu nakon uplate kotizacije, a prije početka seminara, predavanje i odgovore na pitanja. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 625,00 kn (500,00 kn + PDV).

Napomena:

Molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar.

Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom (link: https://zoom.us/download#client_4meeting – odabrati: Zoom Client for Meetings) koju je potrebno instalirati i pokrenuti (download and run).

Po uključenu kliknuti na opciju: Join with computer audio.

Prijava na seminar

Novi sustav javne uprave – novosti u primjeni i digitalizacija sustava

Nova Uredba o uredskom poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 75/21) primjenjuje se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela).

Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Javnopravna tijela dužna su međusobno povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja i službene evidencije te komunicirati primarno elektroničkim putem.

Novi Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja

Novi Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN br. 132/21) propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka, donosi nova pravila dodjeljivanja brojčanih oznaka te popis što se upisuje u evidencije uredskog poslovanja.

Informacijski sustav uredskog poslovanja mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

Javnopravna tijela u provedbi Zakona o općem upravnom postupku u postupanju s podnescima, izdavanju, obradi, otpremi, čuvanju te izlučivanju donesenih akata primjenjuju propise o uredskom poslovanju.


Koja pravila u primjeni donosi nova Uredba o uredskom poslovanju, novi Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja te koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata (brojčane oznake, dostava, potpis i dr.)donosimo na online seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja te odgovorima na vaša pitanja.


Program online seminara:

 • Novine u primjeni Uredbe o uredskom poslovanju
 • Novi Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
 • Novi klasifikacijski okvir – primjena od 01.01.2022. (prkatični primjeri)
 • Novi sadržaj evidencija uredskog poslovanja – primjena od 01.01.2023.
 • Primanje, otvaranje i pregled pismena i pošiljki (digitalizacija)
 • Evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
 • Osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
 • Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj (urudžbiranje i klasificiranje)
 • Dostava predmeta i pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
 • Načini otpreme i dostave neupravnih akata i upravnih akata
 • Administrativno-tehnička obrada internih i (ne)upravnih akata
 • Upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
 • Upravne pristojbe i pristojbene obveze
 • Sadržaj podneska i obvezni sastavni dijelovi rješenja
 • Elektronička komunikacija i dostava prema najnovijim izmjenama ZUP-a
 • Predaja podneska putem informacijskog sustava
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na online seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje online seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza online seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top