Loading Događanja

SEMINAR »

Uredsko poslovanje i upravni postupak – novosti u primjeni i digitalizacija sustava


Termin održavanja:
Zagreb, 10. prosinac 2021. (petak), Hotel Academia Zagreb, Ul. Ivana Tkalčića 88

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,30 sati

Predavač:
» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Novi sustav javne uprave – promjene u poslovanju

Nova Uredba o uredskom poslovanju

U Narodnim novinama broj 75/21 objavljena je nova Uredba o uredskom poslovanju, a koja je stupila na snagu 10. srpnja 2021. godine.

Uredba se primjenjuju na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima (javnopravna tijela).

Novom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave, a naglasak je na digitalizaciji, odnosno uvođenju obveznog informacijskog sustava uredskog poslovanja najkasnije do 1. siječnja 2023. godine.

Javnopravna tijela dužna su međusobno povezati svoje informacijske sustave uredskog poslovanja i službene evidencije te komunicirati primarno elektroničkim putem.

Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (e-savjetovanje završeno) propisuje klasifikacijski okvir za određivanje klasifikacijskih oznaka s kojim su se javnopravna tijela dužna uskladiti do 01. siječnja 2022., donosi nova pravila dodjeljivanja brojčanih oznaka te popis što se upisuje u evidencije uredskog poslovanja.

Izmjena i dopuna Zakona o općem upravnom postupku

U Narodnim novinama broj 110/21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o općem upravnom postupku (na snazi od 1. siječnja 2022.), a koji propisuje kako javnopravna tijela i stranke te druge osobe koje sudjeluju u postupku primarno komuniciraju elektroničkim putem i pomoću sustava državne informacijske infrastrukture; izmijenjeni Zakon također uređuje pravila za predaju podnesaka i dostavu akata elektroničkim putem i putem informacijskih sustava povezanih na državnu informacijsku infrastrukturu te uređuje sadržaj podneska i rješenja.

Upotreba tehnologija kao što su e-dostava, e-potpis i e-pečat u upravnom postupku imaju za cilj ubrzati i pojednostaviti upravni postupak.

Informacijski sustav uredskog poslovanja mora imati mogućnost povezivanja i razmjene podataka s drugim informacijskim sustavima koji se zasebno vode za određena upravna područja u skladu s propisom kojim se uređuju organizacijski i tehnički standardi povezivanja na državnu informacijsku infrastrukturu.

Javnopravna tijela u provedbi Zakona o općem upravnom postupku u postupanju s podnescima, izdavanju, obradi, otpremi, čuvanju te izlučivanju donesenih akata primjenjuju propise o uredskom poslovanju.


Koja pravila u primjeni donosi nova Uredba o uredskom poslovanju, Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja i izmijenjeni Zakon o općem upravnom postupku, koje su obveze javnopravnog tijela u načinu kod postupanja neupravnih i upravnih akata (brojčane oznake, dostava, potpis i dr.) – donosimo na seminaru s naglaskom na pravni aspekt uz pojašnjenja i tumačenja te odgovorima na vaša pitanja.


Program seminara:

 • Novine u primjeni Uredbe o uredskom poslovanju
 • Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (nove klasifikacijske oznake od 01.01.2021. godine)
 • Primanje, otvaranje i pregled pismena i pošiljki (digitalizacija)
 • Evidentiranje pismena u informacijskom sustavu
 • Osnovne i pomoćne evidencije uredskog poslovanja
 • Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj (urudžbiranje i klasificiranje)
 • Dostava predmeta i pismena u rad – formiranje digitalnih datoteka
 • Načini otpreme i dostave neupravnih akata i upravnih akata
 • Administrativno-tehnička obrada internih i (ne)upravnih akata
 • Upotreba elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata
 • Upravne pristojbe i pristojbene obveze
 • Zakon o općem upravnom postupku (ZUP) – novosti u primjeni
 • Sadržaj podneska i obvezni sastavni dijelovi rješenja
 • Elektronička komunikacija i dostava prema najnovijim izmjenama ZUP-a
 • Predaja podneska putem informacijskog sustava
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top