Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika – zakonska regulativa i praksa


Termin održavanja:

Zagreb, 24. svibanj 2024. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

» Klara Žabek, mag. iur.

Kotizacija:

125,00 € (100,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 112,50 € (90,00 € + PDV).

(Pretplatnici ne plaćaju kotizaciju za navedeni seminar)


Kako osigurati zakonite osnove za nadzor radnika?

Danas je gotovo neizbježna identifikacija putem videokamera – nadzorne kamere postavljene su na ulazima gotovo svih državnih institucija i poslovnih prostora, na trgovima i ulicama gradova, kao i na privatnim kućama.

Međutim, obrada osobnih podataka radnika putem kamera može se provoditi samo uz određene uvjete.

Sve je češća praksa poslodavaca da u svojim pravilnicima u kojima uređuju pojedini oblik obrade podataka (primjerice videonadzor ili druge oblike nadzora) unose odredbu prema kojoj radnici objavom pravilnika na web stranici ili oglasnoj ploči prihvaćaju konkretnu metodu obrade podataka.

Važno je naglasiti kako se osobni podaci radnika smiju obrađivati samo ako je to određeno zakonom ili je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa.

No, postavlja se pitanje kada prevladavaju interesi poslodavca za učinkovitošću radnika, a kada je ugrožena zaštita privatnosti radnika?

Pretpostavke za uvođenje videonadzora većim dijelom definirane su Zakonom o zaštiti na radu u kojem se utvrđuje da poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim zakonom.

U određenim slučajevima, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća.

Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka također uređuju pitanje dopustivosti videonadzora, uključujući i dopustivost videonadzora u radnim prostorijama, stambenim zgradama i javnim površinama, a Zakon o obradi biometrijskih podataka uređuje obradu biometrijskih podataka radi učinkovitog utvrđivanja identiteta i zaštite fizičkih osoba od zlouporabe njihovih osobnih podataka.


Na seminaru saznajte odgovore na ova i druga slična pitanja:

 • kada je dopušteno snimanje radnika i pod kojim uvjetima,
 • ima li poslodavac pravo pregledavati službeni e-mail radnika,
 • smije li poslodavac podvrgnuti radnika detektoru laži,
 • što mora sadržavati privola za nadzor službenog e-maila,
 • može li poslodavac u službeno vozilo postaviti GPS uređaj i tako pratiti kretanja radnika i pod kojim uvjetima,
 • što u slučaju prestanka radnog odnosa i primopredaje službenog telefona,
 • tko ima pravo pregledavati i obrađivati prikupljene podatke radnika?

O videonadzoru, dopuštenosti biometrijske identifikacije radnika, do praćenja i nadzora službenih motornih vozila i/ili mobitela te o ostalim oblicima nadzora od strane poslodavca, donosimo na stručnom i zanimljivom seminaru uz odgovore na vaša pitanja.


Program seminara:

 • Nadzor i obrada radnikovih osobnih podataka sukladno zakonskim propisima
 • Pretpostavke za uvođenje videonadzora u prostoru poslodavca
 • Obavijest o uvođenju videonadzora i donošenje pravilnika
 • Obvezno savjetovanje s radničkim vijećem
 • Suglasnost radničkog vijeća o postavljanju nadzornih uređaja
 • Uskrata suglasnosti radničkog vijeća na postavljanje videokamera
 • Određivanje osobe ovlaštene za pristup osobnim podacima
 • Pretpostavke za videonadzor prema Zakonu o zaštiti na radu
 • Obrada osobnih podataka putem videonadzora
 • Obrada osobnih podataka s videozapisa snimljenih videokamerom
 • Nadzor kod korištenja interneta i mobilne komunikacije
 • Pravila o nadzoru računala i poslovne elektroničke pošte
 • Privola na nadzor službenog e-maila, tj. elektroničke pošte
 • Nadzor osobne elektroničke komunikacije
 • Nadzor službenih telefona i mobitela
 • Dopuštenost biometrijske identifikacije radnika
 • Praćenje i nadzor službenih motornih vozila GPS uređajima i tahografom
 • Obveze poslodavca kod praćenja i nadzora službenih motornih vozila
 • Detektor laži kao poseban nadzor radnika
 • Mišljenja nadležnih tijela i sudska praksa, pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍