Loading Događanja
Ovaj događaj je prošao.

SEMINAR »

Možda će Vas zanimati seminar:

Upravni postupak za komunalne redare – primjena u praksi

Opatija 11. i 12. studeni 2021.. Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta****


Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo


S praktičnim primjerima!

Termin održavanja:
USKORO NOVI TERMIN!

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:

Kotizacija:
800,00 kn (640,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 720,00 kn (576,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prijava na seminar

Ovlasti i nadležnost vodnih redara u vodnokomunalnom sektoru
+
Praktični PRIMJERI u elektronskom obliku (na e-mail sudionika)

Što kada javni isporučitelj vodnih usluga nema zaposlenog vodnog redara pa se prijave zbog toga dostavljaju na postupanje komunalnom redaru? Može li se vodno redarstvo ustrojiti unutar komunalnog redarstva?

Vodno redarstvo

Zakonom o vodnim uslugama (Narodne novine, br. 66/19) uvodi se nadzor vodnog redarstva koji je sastavni dio isporučitelja i nadzire krajnje korisnike vodnih usluga. Vodno redarstvo mogu činiti djelatnici javnog isporučitelja.

Vodni redari

Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire.

Po službenoj dužnosti, u slučaju povrede propisa, može pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere sukladno zakonskim propisima.

Ako Zakonom o vodnim uslugama nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu.

Na postupanje vodnih redara odgovarajuće se primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu te Zakon o općem upravnom postupku.


Dobro je znati:

 • Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.
 • Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.
 • Pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, kada je to određeno propisima o vodama, nadziru javni isporučitelji vodnih usluga putem vodnih redara.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako ne omogući provedbu nadzora vodnog redara.
 • Vodni redari mogu na licu mjesta naplaćivati i kazne, za lakše prekršaje od 10 do 50 tisuća kuna, a za teže od 30 tisuća do 300 tisuća kuna.

Što u slučajevima kada javni isporučitelj vodne usluge nije uspostavio službu vodnog redarstva i zaposlio vodnog redara? Primjenjuju li se na vodne redare odredbe o stručnoj spremi za komunalne redare?


Kako obavljati poslove vodnih redara prema: Zakonu o vodnim uslugama, Zakonu o općem upravnom postupku, komunalnom gospodarstvu, donosimo na seminaru – saznajte sve o primjeni upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima koje šaljemo sudionicima na e-mail adresu.


Program seminara:

 • Pravni okvir
 • Primjena Zakona o vodnim uslugama vezano uz djelatnost komunalnih redara
 • Najvažniji segmenti komunalnog gospodarstva
 • Zapošljavanje i nadležnost vodnih redara
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku
 • Stranke i drugi sudionici postupka
 • Vodni redari kao službene osobe u upravnom postupku
 • Razlozi za izuzeće službene osobe
 • Dokazivanje (isprave, saslušanje svjedoka, izjave stranaka, vještačenje, očevid)
 • Održavanje usmene rasprave i sastavljanje zapisnika
 • Računanje rokova
 • Oblici obavješćivanja stranaka (vrste dostave, elektronička dostava)
 • Rješenje i izvršenje rješenja
 • Pravni lijekovi i obnova postupka
 • Najčešće pogreške utvrđene inspekcijskim nadzorom
 • Pitanja i odgovori, primjeri rješenja i zaključaka u elektronskom obliku

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Go to Top