Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Novi Zakon o gospodarenju otpadom


Termin održavanja:
Zagreb, 7. listopad 2021. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
»

Kotizacija:
825,00 kn (660,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 750,00 kn (600,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.


Kakve promjene donosi novi Zakon o gospodarenju otpadom?

Hrvatski sabor izglasao je na zasjedanju 15. srpnja ove godine novi Zakon o gospodarenju otpadom. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 84/21, a stupio je na snagu 31. srpnja 2021. godine, osim nekoliko odredbi koje će stupiti kasnije.

U javnosti je najviše odjeka imala novost kako se stupanjem Zakona na snagu zabranjuje stavljanje na tržište jednokratnih plastičnih proizvoda, a od 01. siječnja iduće godine zabranit će se prodaja laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Zakonom se propisuju mjere u svrhu zaštite okoliša i ljudskoga zdravlja sprječavanjem ili smanjenjem nastanka otpada, gospodarenja otpadom, smanjenjem ukupnih učinaka uporabe sirovina te povećanjem recikliranja.

Novi Zakon, između ostalog, uređuje red prvenstva gospodarenja otpadom, planske dokumente, nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, prekogranični promet otpada, djelatnosti i informacijski sustav gospodarenja otpadom.

Propisuju se mjere i uvjeti za rad odlagališta i zahtjevi za otpad koji je dopušteno odlagati, kao i mjere u svrhu sprječavanja proizvodnje ambalažnog otpada.

Regulira se donošenje planskih dokumenata gospodarenja otpadom na razini županija, nadležnosti u izdavanju dozvola i vođenje očevidnika i evidencija za gospodarenje otpadom te način rada i evidencija centara za ponovnu uporabu.

Propisuje se nadležnost županijskih upravnih tijela za vođenje evidencija i očevidnika za djelatnosti gospodarenja otpadom (prijevoz, posredovanje, trgovanja otpadom, reciklažna dvorišta, nusproizvodi), a očevidnik o ukidanju statusa otpada vodi ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša.

Zakonom se propisuje javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada (što čini javnu uslugu, tko su korisnici javne usluge, obračun cijene, obveze korisnika i davatelja javne usluge te jedinica lokalne samouprave). 


Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno je:

 • osigurati da davatelj javne usluge preda miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom,
 • sklopiti sporazum s trgovačkim društvom kojim uređuju odnose u svezi predaje miješanog komunalnog otpada.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave i izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba dužno je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.


Ciljevi novog Zakona su odvajanje i recikliranja otpada, a donosi nekoliko značajnih novina koje predstavljamo na seminaru sa stručnjakom iz prakse, koji će pojasniti i prikazati najznačajnije novosti i obveze svakog poslodavca.


 Program seminara:

 • Primjena novog Zakona i najznačajnije novine
 • Načela gospodarenja otpadom
 • Nadležnosti za gospodarenje otpadom
 • Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada
 • Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (dozvole i Očevidnik)
 • Vođenje propisane dokumentacije (evidencije) te prijava u registre
 • Obveza čuvanja i davanja uvida u podatke
 • Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada
 • Proširena odgovornost proizvođača proizvoda
 • Planski dokumenti u gospodarenju otpadom
 • Informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe
 • Pitanja i odgovori sudionika

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍