Loading Događaji

ONLINE SEMINAR / EDUKACIJA »

Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa – novi obveznici i nova pravila


Termin održavanja:
28. veljače 2022. (ponedjeljak), webinar – online seminar

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,30 h
Očekivano trajanje online seminara: 9,30 – 11,30 sati

Kotizacija:
675,00 kn (540,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje PDF materijal poslan na e-mail adresu nakon uplate kotizacije, a prije početka seminara, predavanje i odgovore na pitanja. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 625,00 kn (500,00 kn + PDV).


Napomena:

Molimo vas unesite točnu e-mail adresu polaznika online seminara, a na koju ćemo vam, pola sata prije održavanja, poslati poveznicu na online seminar.

Praćenje online seminara moguće je na računalu, tabletu ili mobitelu sa slušalicama ili zvučnikom putem besplatne aplikacije Zoom (link: https://zoom.us/download#client_4meeting – odabrati: Zoom Client for Meetings) koju je potrebno instalirati i pokrenuti (download and run).

Po uključenu kliknuti na opciju: Join with computer audio.


Sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti – stop korupciji, nepotizmu i netransparentnosti – visoke kazne za nepoštivanje

Novi Zakon o sprečavanju sukoba interesa objavljen je u Narodnim novinama broj 143/21, (stupio je na snagu 25. prosinca 2021.), a njime se značajno širi broj obveznika, pojednostavljuje i skraćuje postupak te osnažuje rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (usklađenja sa međunarodnim standardima).


Novim se Zakonom, između ostalog, uređuje:

 • sprječavanje sukoba između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti,
 • obveznici postupanja prema odredbama Zakona (predsjednici i članovi uprava velikih tvrtki i institucija u vlasništvu države; ravnatelji zdravstvenih ustanova; župani, gradonačelnici, općinski načelnici i njihovi zamjenici; upravitelji zaklada koje osniva RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; ravnatelji i zamjenici ravnatelja agencija kojima je osnivač RH; ravnatelji lučkih uprava; ravnatelji županijskih uprava za ceste; ravnatelji odnosno predsjednici uprava regionalnih i lokalnih razvojnih agencija; ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja HZMO-a, HZZO-a, HZZ-a; predsjednici i članovi uprave FINA-e, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a; i dr.);
 • obveza podnošenja i sadržaj imovinskih kartica, javna objava određenih podataka iz imovinskih kartica, postupak provjere podataka iz imovinskih kartica;
 • definicija primanja obveznika (to je novčani primitak po bilo kojoj osnovi, ne samo plaća kao dosad);
 • izbor, sastav, status i nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, kao postupak pred Povjerenstvom (važno, neovisno, antikorupcijsko tijelo s novim mehanizmima i proširenim djelokrugom);
 • nove dužnosti obveznika: uređenje privatnih odnosa radi preveniranja sukoba interesa u određenom roku, deklariranje sukoba interesa i zabrana sudjelovanja u odlučivanju;
 • unaprijeđenije uređenje ograničenja nakon obavljanja javne dužnosti.

Svrha novog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti.

Opomena i novčane sankcije mogu se izreći za sve povrede Zakona te je u istu svrhu povišen obvezni minimum novčane sankcije s 2.000,00 kuna na 4.000,00 kuna, dok maksimum ostaje isti i iznosi 40.000,00 kuna. Sankcije mogu teretiti ne samo plaću, nego i drugu imovinu, odnosno primanja.


Kako bismo Vam pomogli u razumijevanju i provedbi novih zakonskih pravila, ukazali na značajke vezane uz svaku pojedinu izmjenu, kao i pregled postojećih stajališta sudske prakse (Upravni sud, Visoki upravni sud i Ustavni sud) u svrhu pravovremenog sprječavanja sukoba interesa ili djelotvornog rješavanja već postojećeg ili novonastalog sukoba interesa – za Vas smo pripremili online seminar u suradnji s vrhunskim stručnjakom iz prakse.


Program online seminara:

 • Obveznici primjene novog Zakona
 • Vođenje zakonskih rokova za postupanje
 • Povećanje minimalnih novčanih sankcija
 • Proširenje kruga obveznika na nacionalnim, županijskim i lokalnim razinama
 • Proširenje definicije „primanja obveznika“ i pojma „poslovnog odnosa“
 • Izmjene vezane uz područje imovinskih kartica
 • Povezanost sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti
 • Mehanizam deklariranja sukoba interesa i zabrane sudjelovanja u odlučivanju
 • Donošenje Etičkih kodeksa za vijećnike na lokalnoj razini
 • Novosti vezane uz razdoblje hlađenja
 • Uloga i rad Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
 • Jačanje statusa i pooštrenje postupka pred Povjerenstvom
 • Stajališta postojeće sudske prakse
 • Pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na online seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje online seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza online seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍