Loading Events

SEMINAR / EDUKACIJA »

Mjere zaštite od požara


Termin održavanja:

Zagreb, 28. travanj 2023. (petak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:

Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Kotizacija:

112,50 € / 847,63 kn (90,00 € + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak. Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 100,00 € / 753,45 kn (80,00 € + PDV).

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna


Koje tehničke i organizacijske mjere poduzeti za smanjenje opasnosti od nastanka i širenja požara?

Zaštita od požara

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje.

Osnovnim se mjerama zaštite od požara smatraju: građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, na gromobranskim instalacijama, plinskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

Pod posebnim mjerama zaštite od požara smatraju se mjere zaštite od požara koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama ili prostorima tvrtke, odnosno postupci koji osiguravaju da do požara ne dođe, a ako do požara dođe, da se opasnosti svedu na najmanju moguću razinu.


Jeste li znali:

 • posebne mjere zaštite od požara propisuju voditelji odjela i odsjeka unutar kojih se koriste tvari koje mogu uzrokovati požar, izradom uputa o postupcima i mjerama koje se moraju provoditi u pojedinim prostorijama i na prostorima tvrtke;
 • na građevini u kojoj se obavlja djelatnost ili borave ljudi, moraju biti postavljene instalacije u skladu s tehničkim propisima o gromobranima;
 • električne instalacije podliježu obvezi periodičkog ispitivanja svake 4 godine (ispitivanje otpora izolacije električne instalacije te zaštite od indirektnog napona dodira);
 • vlasnik građevine dužan je osigurati da se pri gradnji provedu sve propisane mjere zaštite od požara u skladu s projektom;
 • građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije, ili gradnje nove građevine, ili dijela građevine.

Na seminaru saznajte kako provoditi mjere zaštite od požara, te:

 • koje su obveze vlasnika, korisnika građevina (poslodavci) te prostora (upravitelji zgrada),
 • koju obveznu dokumentaciju mora posjedovati vlasnik,
 • koje su mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima,
 • koji su uvjeti za zapošljavanje djelatnika za zaštitu od požara?

Program seminara:

 • Dužnosti i odgovornosti poslodavca u zaštiti od požara
 • Obveze vlasnika/korisnika građevina i upravitelja zgrada
 • Projektiranje i građevinske mjere zaštite
 • Kategorizacija građevina
 • Preventivne mjere zaštite od požara
 • Stabilni sustavi za zaštitu od požara
 • Vatrogasni aparati i hidrantska mreža
 • Sustavi za dojavu o požaru
 • Procjena ugroženosti od požara
 • Evakuacija i spašavanje (plan evakuacije)
 • Osposobljavanje radnika za evakuaciju i spašavanje
 • Posebne mjere zaštite od požara
 • Evidencije iz područja zaštite od požara
 • Inspekcijski nadzor i prekršajne mjere
 • Pitanja i odgovori, konzultacije s predavačem

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍