Loading Događanja

SEMINAR »

Zaštita i obrada podataka radnika


Termin održavanja:
Zagreb, 30. rujan 2020. (srijeda), The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Marija Bošković Batarelo, mag. iur., LL. M., službenik za zaštitu podataka

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Prikupljanje i obrada osobnih podataka u skladu s GDPR-om

Odjel za pravne i kadrovske poslove/odjel ljudskih resursa, između ostalog, brine o administraciji podataka i pravnoj usklađenosti. Osim općih poslova i poznavanja propisa iz područja rada i zdravstvene zaštite, mora voditi računa i o usklađivanju dokumentacije s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), a posebice kod prikupljanja i obrade podataka svih zaposlenika, kako sadašnjih, tako i budućih kod provedbe natječaja, ali i prijašnjih zaposlenika koji više ne rade.

Ovaj odjel ima značajnu ulogu, obavlja širok spektar poslova i zadaća, a između ostalog vodi kadrovsku dokumentaciju i različite evidencije radnika. Postavlja se pitanje koje podatke smije prikupljati i obrađivati te na koji način? Mora li poslodavac tražiti privolu od radnika za obradu osobnih podataka? Tko ima pristup podacima?

Na seminaru ćete dobiti konkretne i primjenjive upute, saznati koje ključne korake poduzeti kod zaštite osobnih podataka na radnom mjestu, a između ostalog:

 • kako brinuti o podacima svih radnika u skladu s GDPR-om,
 • što trebate znati o organiziranju, spremanju i pretraživanju podataka o radnicima (na koji način GDPR regulira sustav kod upravljanja dokumentima),
 • u kojim slučajevima je obrada osobnih podataka opravdana,
 • kako uskladiti interne akte i ugovore o radu,
 • koji su rokovi za pohranjivanje osobnih podataka,
 • što je s podacima koji se odnose na zdravlje,
 • koji su najčešći propusti kod zaštite podataka i koja je procedura u slučaju povrede?

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) stvorila je mnogobrojne nedoumice u primjeni i praksi, a posebno u području radno-pravnih odnosa. Za odjel ljudskih resursa iznimno su važni sigurnost i povjerljivost podataka, a poslodavac mora osigurati odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka.

Na praktičnom seminaru dat ćemo vam smjernice, savjete i upute za postupanje prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka radnika, pojašnjenja zakonodavnog okvira te odgovore na sva vaša pitanja. 

Program seminara:

 • Zakonodavni okvir privatnosti i zaštite osobnih podataka
 • Obveza poslodavca u odnosu prema radnicima
 • Podaci za ostvarivanje prava iz radnoga odnosa
 • Prikupljanje i obrada podataka prilikom evidentiranja radnog vremena
 • Podaci koji se odnose na zdravlje
 • Rokovi za čuvanje osobnih podataka radnika
 • Životopisi, natječajna dokumentacija, razgovor za posao
 • Sadržaj ugovora o radu i zaštita podataka
 • Upoznavanje s internim aktima poslodavca
 • Vođenje evidencije o radnicima
 • Primjeri privole radnika u svakodnevnom radu
 • Povjerenik za zaštitu osobnih podataka
 • Osjetljivi podaci radnika
 • Pravo radnika na pristup osobnim podacima
 • Prenosivost podataka o radnicima u treće zemlje
 • Neovlašteno davanje na korištenje osobnih podataka
 • Brisanje podataka radnika
 • Obrada podataka bivših zaposlenika
 • Praktični primjeri, mišljenja i sudska praksa
 • Pitanja i odgovori

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Zaštita i obrada podataka radnika

30. rujna / 9:00 - 14:00

Otkazivanje ugovora o radu u praksi

16. listopada / 9:00 - 14:00

Mjere zaštite od požara

22. listopada / 9:00 - 14:00

Što kada vas posjeti inspektor rada?

12. studenoga / 9:00 - 14:00