Loading Događanja

SEMINAR »

Primjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača) – novosti


Termin održavanja:
Zagreb, 11. veljače 2022. (petak), Hotel Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,00 sati

Predavač:
» Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika.

Prijava na seminar

Obveze poslodavca kod zaštite zviždača – novosti + primjeri

Vlada RH usvojila je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a radi usklađivanja s direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Zviždači

Svrha i cilj novog Zakona je cjelovito zakonsko uređenje sustava prijavljivanja nepravilnosti i zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, odnosno zviždača.

U medijima je najviše odjeknula vijest kako će zviždači imati pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Zakonom je propisana zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa, ako se takvim kršenjem ugrožava javni interes.

Zakon predviđa strukturu kanala za prijavljivanje nepravilnosti koji obuhvaća unutarnje prijavljivanje (unutar samog poslodavca putem povjerljive osobe), vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj) te javno razotkrivanje nepravilnosti.

Novina je i mogućnost izricanja prekršajnih sankcija za pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti ili povezanih osoba, a predviđeno je i da povjerljiva osoba i njen zamjenik, te bilo koja druga osoba koja sudjeluje u postupku, prekršajno odgovaraju za kršenje obveza zaštite identiteta i povjerljivosti.

Zviždač je dužan savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.

Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti, a bilo kakva negativna intervencija poslodavca nema nikakav pravni učinak.


Na seminaru saznajte koje su obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i:

 • na koji način izvršiti prijavu nepravilnosti (načini prijavljivanja nepravilnosti),
 • kako urediti postupak prijave nepravilnosti i postupanja po zaprimljenoj prijavi,
 • tko sve može biti povjerljiva osoba kod poslodavca i koji su rokovi imenovanja,
 • koja su prava prijavitelja nepravilnosti (propisivanje uvjeta za zaštitu prijavitelja)?

Seminar je namijenjen svim zaposlenicima koji rade u privatnom i javnom sektoru, kao i fizičkim osobama, a sudionici seminara dobit će primjerak općeg akta kojim se utvrđuje način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, kao i primjer odluke o imenovanju povjerljive osobe.


Program seminara:

 • U čemu se sastoji zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Vrste prijavljivanja nepravilnosti unutar i izvan organizacije
 • Sadržaj prijave nepravilnosti (usmeno i pisano prijavljivanje)
 • Načini vođenja evidencija o prijavama
 • Obveze poslodavca u vezi s unutarnjim prijavljivanjem nepravilnosti
 • Obveza čuvanja podataka iz prijave i obrada osobnih podataka
 • Donošenje općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe
 • Postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Postupak imenovanja zamjenika povjerljive osobe
 • Rokovi za donošenje općeg akta i imenovanje ovlaštene osobe
 • Način opoziva povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
 • Obveze povjerljive osobe u vezi s prijavom nepravilnosti
 • Obveza zaštite identiteta prijavitelja nepravilnosti (obveze i kod poslodavaca)
 • Što se smatra zloupotrebom prava na prijavljivanje nepravilnosti i pravne sankcije
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti Pučkom pravobranitelju
 • Mjere poslodavca u smjeru otklanjanja utvrđenih nepravilnosti
 • Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Inspekcijski nadzor, prekršajna odgovornost i novčane kazne
 • Pitanja i odgovori, primjer općeg akta i odluke o imenovanju povjerljive osobe

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.

Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍

Go to Top