Loading Događaji

SEMINAR / EDUKACIJA »

Primjena novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)


Termin održavanja:
Zagreb, 17. svibanj 2022. (četvrtak), Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 13,00 sati

Kotizacija:
775,00 kn (620,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 700,00 kn (560,00 kn + PDV).


Novi zakonski okvir, primjeri i obveze poslodavca kod zaštite zviždača

Na snazi je novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj 46/22), a radi usklađivanja s direktivom EU 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, s ciljem zakonskog uređenja sustava prijavljivanja nepravilnosti i zaštite osoba koje prijavljuju nepravilnosti, tzv. zviždača.

Poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika dužan je uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, a zviždači imaju pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti.

Zakon definira strukturu kanala za prijavljivanje nepravilnosti koja obuhvaća unutarnje prijavljivanje (unutar samog poslodavca putem povjerljive osobe), vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj) te javno razotkrivanje nepravilnosti.

Novina je i mogućnost izricanja prekršajnih sankcija za pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti ili povezanih osoba, a predviđeno je i da povjerljiva osoba i njen zamjenik, te bilo koja druga osoba koja sudjeluje u postupku, prekršajno odgovaraju za kršenje obveza zaštite identiteta i povjerljivosti.

Zviždač je dužan savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti. Zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti, a bilo kakva negativna intervencija poslodavca nema nikakav pravni učinak.


Na seminaru saznajte koje su obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i:

 • koje promjene donosi novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti,
 • na koji način izvršiti prijavu nepravilnosti (načini prijavljivanja nepravilnosti),
 • kako urediti postupak prijave nepravilnosti i postupanja po zaprimljenoj prijavi,
 • tko sve može biti povjerljiva osoba kod poslodavca i koji su rokovi imenovanja,
 • koja su prava prijavitelja nepravilnosti (propisivanje uvjeta za zaštitu prijavitelja)?

Seminar je namijenjen svim zaposlenicima koji rade u privatnom i javnom sektoru, kao i fizičkim osobama, a sudionici seminara dobit će primjerak općeg akta kojim se utvrđuje način imenovanja povjerljive osobe i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, kao i primjer odluke o imenovanju povjerljive osobe.


Program seminara:

 • Novine iz Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
 • U čemu se sastoji zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Vrste prijavljivanja nepravilnosti unutar i izvan organizacije
 • Sadržaj prijave nepravilnosti (usmeno i pisano prijavljivanje)
 • Načini vođenja evidencija o prijavama
 • Obveze poslodavca u vezi s unutarnjim prijavljivanjem nepravilnosti
 • Obveza čuvanja podataka iz prijave i obrada osobnih podataka
 • Donošenje općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i način imenovanja povjerljive osobe
 • Postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
 • Postupak imenovanja zamjenika povjerljive osobe
 • Rokovi za donošenje općeg akta i imenovanje ovlaštene osobe
 • Način opoziva povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe
 • Obveze povjerljive osobe u vezi s prijavom nepravilnosti
 • Obveza zaštite identiteta prijavitelja nepravilnosti (obveze i kod poslodavaca)
 • Što se smatra zloupotrebom prava na prijavljivanje nepravilnosti i pravne sankcije
 • Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti Pučkom pravobranitelju
 • Mjere poslodavca u smjeru otklanjanja utvrđenih nepravilnosti
 • Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti
 • Inspekcijski nadzor, prekršajna odgovornost i novčane kazne
 • Pitanja i odgovori, primjer općeg akta i odluke o imenovanju povjerljive osobe

Uplata:

Naknada za sudjelovanje na seminaru uplaćuje se unaprijed u korist transakcijskog računa:
HR83 2484 0081 1351 3485 6

Prijava:

Broj mjesta je ograničen. Prijave za sudjelovanje dostavljaju se putem web prijavnice ili maila: seminar@seminar.hr


Molimo vas da nam svojom pravovremenom prijavom omogućite kvalitetno organiziranje seminara.
U slučaju nedovoljnog broja prijava zadržavamo pravo odgode ili otkaza seminara. U tom slučaju uplaćene kotizacije biti će odmah vraćene uplatiteljima.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Podijelite ovaj seminar na društvenim mrežama 👍