Seminari i edukacije – savjetnik

Više >>

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima

Hotel International, Miramarska 24

ZAGREB, 20. svibanj 2021. (četvrtak)
800,00 kn (640,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Mjere zaštite od požara

Hotel International, Miramarska 24

ZAGREB, 27. svibanj 2021. (četvrtak)
825,00 kn (660,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Novi pravilnik o provođenju elektroničke ovrhe

Hotel International, Miramarska 24

ZAGREB, 9. lipanj 2021. (srijeda)
775,00 kn (620,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

PDV u turizmu

Hotel International, Miramarska 24

ZAGREB, 11. lipanj 2021. (petak)
750,00 kn (600,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Plaća i materijalna prava za javne, državne i lokalne službenike i namještenike

Sheraton Zagreb Hotel, Ul. kneza Borne 2

ZAGREB, 15. lipanj 2021. (utorak)
800,00 kn (640,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Pravni aspekti poslovanja web shopova

Hotel International, Miramarska 24

ZAGREB, 17. lipanj 2021. (četvrtak)
775,00 kn (620,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>

Ispunite prijavnicu za seminar

    Nakon što ispunite i pošaljete prijavnicu, na Vašu e-mail adresu dostavit ćemo ponudu za uplatu kotizacije.