Seminari i edukacije – savjetnik

Više >>

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

ZAGREB, 5. studeni 2021. (petak)
850,00 kn (680,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Sredstva osiguranja plaćanja i postupak naplate potraživanja

Hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2

ZAGREB, 9. studeni 2021. (utorak)
800,00 kn (640,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Odnosi s medijima i krizno komuniciranje u jedinicama lokalne i regionalne samouprave (za općine, gradove i županije)

Amadria Park Hotel Milenij, Maršala Tita 109

OPATIJA, 11. i 12. studeni 2021. (četvrtak i petak)
1.375,00 kn (1.100,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Upravni postupak za komunalne redare – primjena u praksi

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

OPATIJA, 11. i 12. studeni 2021. (četvrtak i petak)
1.375,00 kn (1.100,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Savjetovanje iz radnih odnosa - zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme i godišnji odmori

Amadria Park Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta, Ul. Viktora cara Emina 6

OPATIJA, 25. i 26. studeni 2021. (četvrtak i petak)
1.375,00 kn (1.100,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>
Više >>

Upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom u digitalnom i konvencionalnom obliku

Hotel Academia Zagreb, Ul. Ivana Tkalčića 88

ZAGREB, 3. prosinac 2021. (petak)
775,00 kn (620,00 kn + PDV)
»
Seminari – edukacije – savjetnik«

Više >>

Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ispunite prijavnicu za seminar

    Nakon što ispunite i pošaljete prijavnicu, na Vašu e-mail adresu dostavit ćemo ponudu za uplatu kotizacije.

    Podijelite na društvenim mrežama!

    seminari-i-edukacije