Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme ⇒


Skraćeno radno vrijeme

Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu koristiti mjeru: Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena za sve radnike zaposlene na puno radno vrijeme.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000,00 kuna mjesečno neto po radniku.

Evidencija radnog vremena

Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavnje – HZZ Evidenciju o radnom vremenu, potpisanu od strane radnika za koje je korištena mjera i odgovorne osobe kod poslodavca uz prihvaćanje materijalne i kaznene odgovornosti za sve potpisnike o točnosti iskazane evidencije radnog vremena.

Evidencija se dostavlja za radnike koji su koristili potporu i može biti skupni dokument.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Primjer: Evidencija radnog vremena

Evidencija o radnom vremenu jednog radnika iz čl. 8. st. 1. i st. 2. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN, br. 73/17), uz primjenu mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) „Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena“


EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA

Poslodavac: ____________ 

Za razdoblje: ___________

Popis kratica:

Podaci iz čl. 8. st. 1. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN, br. 73/17):

 1. – ime i prezime radnika;
 2. – datum u mjesecu;
 3. – početak rada;
 4. – završetak rada;
 5. – vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran;
 6. – ukupno dnevno radno vrijeme;
 7. – sati terenskog rada;
 8. – sati pripravnosti;
 9. – vrijeme nenazočnosti na radu:

9.1. – sati korištenja odmora (dnevnog, tjednog i godišnjeg);

9.2. – neradni dani i blagdani utvrđeni posebnim propisom;

9.3. – sati spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad;

9.4. – sati plaćenih dopusta;

9.5. – sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena po zahtjevu radnika;

9.6. – sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena u kojima radnik svojom krivnjom ne obavlja ugovorene poslove;

9.7. – sati provedeni u štrajku;

9.8. – sati isključenja s rada (lockout).

Podaci iz čl. 8. st. 2. Pravilnika: – koje je poslodavac obvezan voditi od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa, ili u vezi s radnim odnosom:

 1. – sati rada noću;
 2. – prekovremeni rad;
 3. – smjenski rad;
 4. – dvokratni rad;
 5. – rad u dane blagdana, ili neradnih dana utvrđenih posebnim propisom i sl.
EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU RADNIKA
1.2.3.4.5.6.9.2
Branko Branić3.8.2020.08:0016:008 sati
Branko Branić4.8.2020.08:0016:008 sati
Branko Branić5.8.2020.8 sati
Branko Branić6.8.2020.08:0016:008 sati
Branko Branić7.8.2020.8 sati*

Napomena: Ostali podaci nisu navedeni, budući da nisu ostvareni.

*Pojedini radnik može provesti do 50% mjesečnog fonda sati u korištenju potpore za skraćivanje radnog vremena. Kod poslodavca ili dijelovima poslodavca za čije se radnike privremeno skraćuje puno radno vrijeme, u mjesecima za koje se prima potpora, radno vrijeme ne može biti organizirano u nejednakom trajanju (osim kada je to potrebno zbog procesa rada organiziranog u smjenama i ne može se naložiti prekovremeni rad). 

Datum zaključenja evidencije: _____________

Voditelj evidencije: ______________________

Potpis: _________________________________

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

  Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.