Zapošljavanje i rad studenata ⇒


Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

Od 13.02.2020. na snazi je Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 16/20), koji donosi jednu, ali važnu izmjenu Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN, br. 96/18 i 16/20; u daljnjem tekstu: Zakon).

Naime, sada, kako to proizlazi iz zakonskih odredbi, poslodavci mogu pod uvjetima određenim Zakonom angažirati za rad redovite i izvanredne studente, državljane Republike Hrvatske, ili zemlje članice Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, ili strane državljane koji studiraju u RH.

Definicija pojma “student”

Praktično jedini predmet zakonske izmjene bila je definicija pojma “student”.

Prema izmijenjenoj odredbi čl. 2. Zakona, student je osoba koja ispunjava jedan od sljedeća 3 uvjeta:

  • pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj;
  • student je na razmjeni na visokom učilištu u RH, ili
  • državljanin je RH, ili zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u RH, koji studira na visokom učilištu izvan RH.

Pri tome student ne smije imati zasnovan radni odnos te ne smije obavljati samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Treba naglasiti kako su redovni i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva izjednačeni u pravima i obvezama.

Ugovor o obavljanju studentskih poslova

Osoba koja ispunjava navedene uvjete može uz posredovanje studentskog servisa biti angažirana za rad kod naručitelja.

Naručitelj angažira studenta za rad sklapanjem ugovora o obavljanju studentskih poslova sa posrednikom.

Ovaj ugovor je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:

  • naknade za obavljeni studentski posao,
  • doprinosa prema posebnim propisima,
  • naknade posredniku, koja iznosi 12 % netoiznosa naknade izvođaču – za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda (poboljšanje u djelatnosti smještaja studenata, za poboljšanje u djelatnosti studentske prehrane te za kulturne i sportske aktivnosti isključivo namijenjene studentima),
  • naknade posredniku, koja iznosi 0,5 % netoiznosa naknade izvođaču – u svrhu financiranja kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

Studentski poslovi – naknade

Način izračuna minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu određen je Zakonom.

Ova naknada izračunava se tako da se iznos minimalne brutoplaće u Republici Hrvatskoj podijeli sa 160.

To znači kako minimalna studentska satnica u 2020. iznosi 25,39 kuna.

Student ima pravo na 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom. Osim toga, student ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene.

Naručitelj posla obvezan je posredniku, odnosno studentskom servisu, za račun studenta za obavljeni posao isplatiti naknade, a student je obvezan prema uputama koje naručitelj posla daje, u skladu s naravi i vrstom posla, osobno obavljati preuzeti posao.

Valja naglasiti kako je naručitelj posla dužan posredniku za račun izvođača isplatiti naknade za obavljeni posao najkasnije 15 dana od završetka posla.

Treba voditi računa kako naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova sa studentom sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.

Ako u navedenom roku od šest mjeseci ipak nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, a radnik kojemu je naručitelj posla otkazao zbog poslovno uvjetovanih razloga ne prihvati sklapanje ugovora o radu, naručitelj posla može sklopiti ugovor sa studentom.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.