Sukob interesa – javna nabava ⇒


Zakon o javnoj nabavi

Zakonom o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) je određeno kako je naručitelj obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Sukob interesa – javna nabava

Sukob interesa – javna nabava, između naručitelja i gospodarskog subjekta, kako je to određeno Zakonom o javnoj nabavi, obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja, ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave, ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno, ili neizravno, financijski, gospodarski, ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka.

Osobito ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.


Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!«


Ova zakonska odredba se na odgovarajući način primjenjuje i na srodnike po krvi u pravoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog, ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (dalje u tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi.

Iznimno, sukob interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

Ističemo kako eventualni prijenos udjela u vlasništvu na drugu osobu, ili posebno tijelo (povjerenika) sukladno posebnim propisima o sprječavanju sukoba interesa ne utječe na sukob interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi.

Gospodarski subjekti

Ipak, iznimno od navedenog, sukob interesa ipak ne postoji ako predstavnik naručitelja iz čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi, ili s njim povezana osoba iz čl. 77. st. 1. Zakona o javnoj nabavi obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu po položaju, odnosno kao službeni predstavnik nekog naručitelja, a ne kao privatna osoba.

Izjava

Predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju, ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Sviđa vam se članak? Podijelite ga na društvenim mrežama ?

Nadolazeći seminari

Nove objave

Ako želite primati novosti i biti pravovremeno obaviješteni o aktualnim seminarima, prijavite se na naš newsletter

    Prijavom na newsletter suglasna/an sam da me seminar.hr obavještava putem e-maila o novostima, proizvodima i uslugama iz naše ponude.