BOLOVANJE

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad

2024-05-08T07:53:42+00:00

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad ⇒ Naknada plaće određuje se od osnovice za naknadu plaće, a koju čini prosječan iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu. Razdoblje privremene nesposobnosti odnosno spriječenosti za rad za koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, dokazuje se izvješćem o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad koju izdaje izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite. Najnovije objave u našim NOVOSTIMA pratite »OVDJE!« Kako se izračunava naknada plaće? Pod prosječnim iznosom plaće [...]

Naknada plaće tijekom privremene nesposobnosti za rad2024-05-08T07:53:42+00:00

Bolovanje zaposlenog umirovljenika

2024-04-25T14:56:02+00:00

Bolovanje zaposlenog umirovljenika ⇒ Umirovljenik koji radi polovicu punog radnog vremena i koji je navršio 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja temeljem nesamostalnog ili samostalnog rada do 01. travnja 2023. godine nije imao pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a za vrijeme privremene nesposobnosti za rad - bolovanja. Cijela bruto plaća bila je teret poslodavca. Od 01. travnja 2023. godine umirovljenik koji radi polovicu punog radnog vremena i koji nije navršio 70 godina života i 15 godina mirovinskog staža osiguranja ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kao i ostali radnici (od 43. [...]

Bolovanje zaposlenog umirovljenika2024-04-25T14:56:02+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja

2024-04-25T14:56:53+00:00

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja ⇒ Bolovanje Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, br. 80/13, 137/13 i 98/19, dalje u tekstu: ZOZO), privremenom nesposobnošću, odnosno bolovanjem, za vrijeme koje osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u smislu ZOZO-a, smatra se odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti utvrđenih člankom 39. ZOZO-a zbog kojih je radnik spriječen ispunjavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu. Okolnosti koje utvrđuje članak 39. ZOZO- a prema kojemu radniku pripada pravo na naknadu plaće u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a ako je [...]

Privremena nesposobnost za rad i kontrola bolovanja2024-04-25T14:56:53+00:00
Go to Top