EDUKACIJE

Službenik za zaštitu podataka – uloga, zadaće i ovlasti

2021-05-19T10:24:29+00:00

Općom uredbom za zaštitu podataka (GDPR) dana je ključna uloga službeniku za zaštitu podataka (DPO) u novom sustavu upravljanja podacima te su utvrđeni uvjeti za njegovo imenovanje, položaj i zadaće. Uloga službenika je od iznimnog značaja za tvrtke i organizacije koje imaju obvezu imenovanja, a posao koji redovno obavlja ne smije biti u sukobu interesa s poslovima službenika za zaštitu podataka.

Službenik za zaštitu podataka – uloga, zadaće i ovlasti2021-05-19T10:24:29+00:00

Izrada i promocija web stranice

2021-05-31T12:58:19+00:00

Kako bi vas kupci lakše pronašli i saznali za vas, web stranica mora biti vidljiva na web tražilicama, brza i pregledna, optimizirana i jednostavna za korištenje (pristupačna). Brzina web stranice jedan je od faktora kojeg tražilice uzimaju u obzir kod rangiranja, ali je bitna i za SEO koji utječe i na korisničko iskustvo.

Izrada i promocija web stranice2021-05-31T12:58:19+00:00

Mobilni radnici (vozači) – radni odnosi i provedba u praksi

2021-06-07T13:14:42+00:00

Zakonom o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu uređuju se, između ostalog, radno vrijeme i obvezni odmori mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, kao i vrijeme i prekidi vožnje. Zakon se primjenjuje na mobilne radnike (radnik koji čini dio prijevoznog osoblja zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, uključujući vježbenike i naučnike) koji sudjeluju u aktivnostima cestovnog prijevoza, vozače, kao i na samozaposlene vozače.

Mobilni radnici (vozači) – radni odnosi i provedba u praksi2021-06-07T13:14:42+00:00

Dvodnevna edukacija: Pravila upravljanja protokolom

2021-05-14T11:32:25+00:00

Koja pravila vrijede za protokol u poslovnom okruženju – od planiranja do realizacije?Kada govorimo o protokolu javne ustanove ili tvrtke, potrebno je držati se unaprijed usvojenih procedura ili pravila (kodeksa ponašanja), bilo da se radi o organizaciji društvenih okupljanja ili prigodnih svečanosti, ili pak službenih posjeta, darivanja poslovnih partnera ili upućivanja čestitki.

Dvodnevna edukacija: Pravila upravljanja protokolom2021-05-14T11:32:25+00:00

Pravni aspekti poslovanja web shopova

2021-05-31T12:55:20+00:00

Znate li odgovore na pitanja: • koje sve informacije treba osigurati kupcu prije online kupnje, • kako zaštititi osobne podatke kupaca u skladu s GDPR uredbom, • koji su najčešći zakonski prekršaji i kako izbjeći novčane kazne, • kako se odvija postupak pred inspekcijom, • što nije dozvoljeno kod online prodaje, • kada se primjenjuje isključenje prava na raskid ugovora, • tko snosi trošak povrata robe trgovcu u roku od 14 dana, • morate li imati skladište ako prodajete robu po principu drop shipping, • što učiniti u slučaju pritužbi i sporova s kupcima, • mora li trgovac imati jamstvo 2 godine na proizvod i što ako nema jamstva?

Pravni aspekti poslovanja web shopova2021-05-31T12:55:20+00:00

Novi pravilnik o provođenju elektroničke ovrhe

2021-06-07T10:22:29+00:00

Objavljen je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku. Pravilnikom se propisuju obrasci iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku, a stupa na snagu 15. rujna 2021. godine.

Novi pravilnik o provođenju elektroničke ovrhe2021-06-07T10:22:29+00:00

Plaća i materijalna prava za javne, državne i lokalne službenike i namještenike

2021-06-08T12:16:54+00:00

Pravni aspekti kod isplate i obračuna plaće te materijalnih prava.Pravna osnova određivanja plaće može biti utvrđena zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu. Prema članku 90. Zakona o radu, poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjemu od iznosa određena kolektivnim ugovorom.Primjenjuje li se na sve radnike u ustanovi Temeljni kolektivni ugovor (TKU) ili ne?

Plaća i materijalna prava za javne, državne i lokalne službenike i namještenike2021-06-08T12:16:54+00:00

PDV u turizmu

2021-06-07T10:39:41+00:00

Porezni sustav mijenja se učestalo, a time i zakonski propisi. Stalne izmjene stopa PDV-a u turističkom sektoru, kao i sustav oporezivanja PDV-om, zahtijeva kontinuirano praćenje zakonske regulative, poznavanje prakse i pravilnu primjenu.

PDV u turizmu2021-06-07T10:39:41+00:00

Mjere zaštite od požara

2021-04-15T20:01:50+00:00

Osnovnim se mjerama zaštite od požara smatraju: građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, na gromobranskim instalacijama, plinskim instalacijama, uređajima za zagrijavanje i rashladnim uređajima na kojima može doći do nastajanja i širenja požara.

Mjere zaštite od požara2021-04-15T20:01:50+00:00

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima

2021-05-11T12:40:45+00:00

Vodni redar dodatno je ovlašten rješenjem narediti priključenje na komunalne vodne građevine i drugo usklađenje s odredbama propisa čiju primjenu nadzire. Po službenoj dužnosti, u slučaju povrede propisa, može pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere sukladno zakonskim propisima. Ako Zakonom o vodnim uslugama nije drukčije uređeno, na postupanja vodnih redara na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o komunalnim redarima iz propisa o komunalnom gospodarstvu.

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima2021-05-11T12:40:45+00:00
Load More Posts
Go to Top