FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu

2023-05-25T06:46:55+00:00

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine broj 22/22, na snazi od 3. ožujka 2022.). Navedeno znači kako se rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2021. godinu vraćaju na redoviti rok, odnosno na datum do 30. travnja. Rok predaje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za statističke i druge potrebe je do 30. travnja 2022. godine, a za javnu objavu do 30. lipnja 2022. godine.  Rokovi dostave izvještaja Obveznici primjene Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 78/15, 134/15, [...]

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu2023-05-25T06:46:55+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća

2023-05-25T10:34:28+00:00

Odgovornost uprave za financijska izvješća ⇒ Sukladno mjerama Vlade RH odgođen je rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2019. godinu, a radi posebnih okolnosti zbog epidemije bolesti COVID-19. Između ostalog, prema Pravilniku o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/20), poduzetnici su za statističke i druge potrebe Financijskoj agenciji do 30. lipnja tekuće godine dužni dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za prethodnu kalendarsku godinu. Odredbom čl. 428. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/03, 107/07, [...]

Odgovornost uprave za financijska izvješća2023-05-25T10:34:28+00:00
Go to Top