Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac)

2020-11-21T17:07:22+00:00

Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac) ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Uvedena je nova mjera koja će zamijeniti Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan - prosinac, te Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) za rujan – prosinac – Mikropoduzetnici. Izmijenjena je visina iznosa potpore u potpori za skraćivanje radnog vremena, a uvedena je i izmjena u mjeri Obrazovanje i [...]

Nove mjere za očuvanje radnih mjesta (listopad – prosinac)2020-11-21T17:07:22+00:00

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta

2020-11-21T17:45:38+00:00

Nastavljaju se potpore za očuvanje radnih mjesta ⇒ Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o Izmjenama i dopunama Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID – 19) i potpora za Mikropoduzetnike nastavlja se i u razdoblju od rujna do prosinca 2020. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za rujan je od 15. rujna do 15. listopada na web stranici mjera-orm.hzz.hr.  Očuvanje radnih mjesta u određenim djelatnostima Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim Koronavirusom uključuje sve djelatnosti kao [...]

Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta2020-11-21T17:45:38+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme

2020-11-21T18:36:52+00:00

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme ⇒ Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju 10 i više radnika, a kod kojih je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom došlo do privremenog smanjenja opsega posla, mogu koristiti mjeru: Potpora za očuvanje radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena za sve radnike zaposlene na puno radno vrijeme. Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati, ali ne kraćem od polovice mjesečnog fonda sati, u visini najviše do 2.000,00 kuna mjesečno neto po radniku. Istekom mjeseca za koji je tražena potpora, poslodavac dostavlja Hrvatskom zavodu [...]

Evidencija radnog vremena za skraćeno radno vrijeme2020-11-21T18:36:52+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja

2020-11-21T18:48:34+00:00

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja ⇒ Ministar rada i mirovinskog sustava najavio je reaktivaciju Mjera aktivne politike zapošljavanja i mjere samozapošljavanja, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. Poslali smo upit Ministarstvu te prenosimo odgovor Samostalnog odjela za odnose s javnošću Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Posebno obratite pažnju na nove kriterije. "Očekujemo da će Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijeti odluku o reaktivaciji svih Mjera aktivne politike zapošljavanja, pa i mjere samozapošljavanje, koja će se primjenjivati u nešto izmijenjenom obliku. U nastavku vam šaljemo pregled najvažnijih informacija." Detaljni uvjeti bit će objavljeni na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje HZZ. Dosadašnji kriteriji [...]

Ponovno kreću mjere aktivne politike zapošljavanja2020-11-21T18:48:34+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu

2020-11-23T07:45:08+00:00

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu ⇒ Jedno od prava nezaposlenih radnika koji su se na vrijeme (u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa) prijavili na Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ), koje je predviđeno Zakonom o tržištu rada (NN br. 118/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) je i pravo na novčanu naknadu temeljem osiguranja za slučaj nezaposlenosti. Ovo pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka obavljanja samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Pravo na novčanu naknadu stječu radnici kojima je prestao radni odnos i [...]

Pravo nezaposlenih radnika na novčanu naknadu2020-11-23T07:45:08+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz

2020-11-23T07:45:59+00:00

Poslovno uvjetovani otkaz ⇒ Sukladno Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19; dalje u tekstu: ZR), poslovno uvjetovani otkaz je redoviti otkaz kojeg poslodavci koriste kada su iz gospodarskih, odnosno organizacijskih i tehničkih razloga prisiljeni otkazati ugovor o radu radnicima, uz propisani ili ugovoreni otkazni rok. Kod ovog oblika redovitog otkaza ugovora o radu ne postoji krivnja radnika pa radnici mogu ostvarivati prava na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje uz ispunjavanje posebnih uvjeta propisanih Zakonom o tržištu rada. U praksi se pod gospodarskim razlozima podrazumijevaju razlozi koji nastaju iz vanjskih utjecaja, neovisno od poslovnih poteza poslodavca i koji imaju [...]

Poslovno uvjetovani otkaz2020-11-23T07:45:59+00:00

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu

2020-11-21T19:26:39+00:00

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu ⇒ Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa. Zaključkom su utvrđene mjere pomoći gospodarstvu čija je provedba u nadležnosti Ministarstva financija i Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Tijekom trajanja posebnih okolnosti, kako je navedeno u Zaključku, provest će se sljedeće mjere: iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000,00 kuna u travnju i svibnju 2020. godine; poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih [...]

Travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu2020-11-21T19:26:39+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

2020-11-21T19:44:48+00:00

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini ⇒ Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u 2020. godini su: 1. Potpore za zapošljavanje 1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo 2. Potpore za usavršavanje 3. Potpore za samozapošljavanje 4. Obrazovanje i osposobljavanje 4.1. Obrazovanje nezaposlenih 4.2. Obrazovanje zaposlenih 4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu 4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja 4.5. Aktivacijski programi 5. Javni rad 6. Potpore za očuvanje radnih mjesta 6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva 7. Stalni sezonac Mjere [...]

Provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini2020-11-21T19:44:48+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.

2020-11-21T20:18:31+00:00

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020. ⇒ Temeljem zakonskog uređenja rada stranaca u Republici Hrvatskoj i uspostavljenog kvotnog sustava Vlada Republike Hrvatske svake godine utvrđuje kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca za iduću kalendarsku godinu, a vodeći računa o stvarnim potrebama i stanju na tržištu rada, broju nezaposlenih te mogućnostima zapošljavanja i obrazovanja raspoložive radne snage. Najveći broj dozvola za novo zapošljavanje stranaca odnosi se na djelatnosti graditeljstva te turizma i ugostiteljstva, budući da je u navedenim djelatnostima najizraženiji nedostatak radne snage. Temeljem Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020. (NN, broj 113/19) godišnja [...]

Nove kvote za zapošljavanje stranaca u 2020.2020-11-21T20:18:31+00:00