KOMUNALNI REDARI

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka

2023-06-09T06:25:44+00:00

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka ⇒ Komunalni redari upravni postupak Prema članku 116. stavku 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) ako komunalni redar utvrdi povredu propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke. Člankom 30. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) propisano je da se u postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari. Kako postupiti prilikom vođenja upravnog postupka Prilikom povrede odredbi Odluke o komunalnom redu, komunalni redar provodi upravni postupak i rješenjem naređuje osobi [...]

Komunalni redar i provođenje upravnog postupka2023-06-09T06:25:44+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu

2023-06-09T06:27:31+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒ U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu. Javna porezna davanja Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. [...]

Rok zastare za komunalnu naknadu2023-06-09T06:27:31+00:00

Primjena upravnog postupka za komunalne i vodne redare (s praktičnim primjerima)

2023-06-09T06:06:43+00:00

Na postupanje vodnih i komunalnih redara primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, a vezano uz dostavu, sadržaj i izvršenje rješenja, žalbeni postupak te zastupanje stranke. Stranci se mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, a rješenje koje se donosi prema Zakonu o općem upravnom postupku mora imati potpis i pečat s grbom RH.

Primjena upravnog postupka za komunalne i vodne redare (s praktičnim primjerima)2023-06-09T06:06:43+00:00
Go to Top