MOBBING

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu

2021-11-25T09:02:50+00:00

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu ⇒ Nasilje i mobbing Radnici, na žalost, u praksi na radnom mjestu mogu biti izloženi različitim oblicima diskriminacije, nasilja, uznemiravanja, odnosno mobbinga svojih kolega, ili bossinga od strane njihovih pretpostavljenih. Navedeni razni oblici izloženosti radnika ovakvim ponašanjima na radnom mjestu negativno utječu na sigurnost i zdravlje radnika na radu pa je zaštita od navedenih psihosocijalnih rizika svakako dio materije zaštite na radu. Mobbing, kao poseban oblik ponašanja na radnome mjestu kojim se narušavaju čast, ugled, dostojanstvo i integritet radnika u svrhu prisiljavanja napuštanja radnoga mjesta nije posebno definiran ni u jednom zakonu, [...]

Zaštita od nasilja i mobbinga na radnom mjestu2021-11-25T09:02:50+00:00
Go to Top