MORATORIJ

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

2021-06-09T07:10:21+00:00

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ⇒ Moratorij Zadnjim dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN br. 68/18, 2/20, 46/20, 47/20; dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 18. travnja 2020. godine omogućen je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe u odnosu na ovršenike fizičke osobe, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u trajanju najmanje 3 mjeseca (najmanje do 18. srpnja 2020. godine), sa mogućnošću produljenja ovog zastoja u provedbi ovrhe za daljnja 3 mjeseca. Radi se o trećim izmjenama i dopunama Zakona ove godine. U smislu novih zakonskih odredbi, pod posebnim okolnostima podrazumijevaju se događaji, [...]

Zastoj (moratorij) u provedbi ovrhe na novčanim sredstvima2021-06-09T07:10:21+00:00
Go to Top