NEOPOREZIVI PRIMICI

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke

2023-07-05T20:46:10+00:00

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke ⇒ Neoporezivi primici 2023. S 1. siječnjem 2023. stupile su na snagu odredbe Pravilnika o porezu na dohodak kojim su iznosi neoporezivih primitaka preračunati u eure, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje. Novosti se odnose na: primitke po posebnim propisima učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN br. 156/22) i novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom mjestu rada sukladno propisu koji uređuje radne odnose [...]

Promjene koje se od 1. siječnja 2023. odnose na neoporezive primitke2023-07-05T20:46:10+00:00

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka

2023-04-21T06:28:09+00:00

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka ⇒ Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak U Narodnim novinama broj 112/22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, koji stupa na snagu 01. listopada 2022. Napominjemo kako se od 01. siječnja 2023. godine primjenjuje novi način obračuna za podmirivanje troškova prehrane. Novi iznosi neoporezivih primitaka moći će se isplatiti tek nakon stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak. Novi neoporezivi primici 2022. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje Otpremnine prilikom odlaska [...]

Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka2023-04-21T06:28:09+00:00

Dnevnice u inozemstvu

2023-04-21T06:25:50+00:00

Dnevnice u inozemstvu ⇒ Dnevnice inozemstvo Visinu dnevnice za službena putovanja u inozemstvo uređuju odredbe Uredbe o izdacima za službena putovanja u inozemstvo (NN broj 50/92 i 73/93) i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove (NN broj 08/06). Pravo na dnevnicu i nadoknadu troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu radnik stječe prema odredbama kolektivnog ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili nekog drugog internog akta (odluke) poslodavca. Neoporezivi iznos dnevnica Pri upućivanju radnika na službeni put u inozemstvo, poslodavci mogu neoporezivo isplatiti dnevnice za službena putovanja [...]

Dnevnice u inozemstvu2023-04-21T06:25:50+00:00

Neoporezivi primici

2022-12-12T07:25:01+00:00

Neoporezivi primici ⇒ Novi, povećani iznosi neoporezivih primitaka 2022. - OVDJE Neoporezivi primici Neoporezivi primici radnika koji se obvezno moraju isplatiti na tekući račun su: novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika, do 5.000,00 kn godišnje, novčane paušalne naknade za troškove prehrane radnika, do 5.000,00 kn godišnje, naknade za troškove smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (kopije ugovora ili računa dostavljenih poslodavcu), do visine stvarnih izdataka, naknade za troškove redovne skrbi djece radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i [...]

Neoporezivi primici2022-12-12T07:25:01+00:00
Go to Top