Testiranje radnika na koronavirus

2020-11-21T17:26:49+00:00

Testiranje radnika na koronavirus ⇒ Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 103/20) kojim se u uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Općeg poreznog zakona, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti što ih poslodavac i isplatitelj primitka na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada. Poslodavci od 18. rujna ove godine više ne moraju platiti doprinose na testiranje radnika na koronavirus. TELEFONSKI SAVJETNIK - Vaš prvi izbor! Neograničen broj poziva - pravno i računovodstveno (porezno) područje » više « [...]

Testiranje radnika na koronavirus2020-11-21T17:26:49+00:00

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva

2020-11-21T20:03:27+00:00

Odgovornost članova uprave i društva za porezne obveze ⇒ Neizvršavanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa Opći porezni zakon (NN, br. 115/16 i 106/18; u daljnjem tekstu: OPZ), na nekoliko mjesta uređuje odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva. Tako je, između ostalog, OPZ-om određeno kako, između ostalog, zakonski zastupnici trgovačkih društava, a to su članovi uprave, moraju ispunjavati porezne obveze osoba koje zastupaju. Isto tako, zastupane osobe, odgovaraju za neplaćeni i manje plaćeni porez i pripadajuće kamate koje su posljedica neizvršavanja obveza iz porezno-dužničkog odnosa. U slučaju da su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili [...]

Odgovornost članova uprave i članova društva za porezne obveze društva2020-11-21T20:03:27+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu

2020-11-21T20:15:53+00:00

Postupanje u dobroj vjeri u porezno - pravnom odnosu ⇒ Porezno - pravni odnos - Opći porezni zakon U Općem poreznom zakonu (NN, br. 115/16, 106/18) je propisano kako su sudionici porezno-pravnog odnosa dužni postupati u dobroj vjeri. To znači kako sudionici u porezno-pravnom odnosu moraju postupati savjesno i pošteno sukladno zakonu. Način postupanja u dobroj vjeri propisan je Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (NN, br. 45/19). Ovim pravilnikom je određeno kako porezno tijelo postupa u dobroj vjeri sukladno članku 9. Općeg poreznog zakona na način da poreznog obveznika obavještava o njegovim pravima i obvezama u poreznim postupcima koji [...]

Postupanje u dobroj vjeri u porezno-pravnom odnosu2020-11-21T20:15:53+00:00

Inventura

2020-11-21T20:34:30+00:00

Inventura ⇒ Inventura - što se popisuje? Popisuju se sve vrste imovina i obveza koje poduzetnik ima. Znači: materijalna imovina (inventar, zalihe...), nenaplaćena potraživanja, krediti, pozajmice, depoziti, vrijednosni papiri, novac na deviznim i žiro računima i blagajna. Obveze čine neplaćene fakture prema dobavljačima, primljeni krediti, neisplaćene plaće, davanja državi i dr. Zašto se inventura provodi? Zakon o računovodstvu propisuje obvezu popisivanja cjelokupne imovine i izvora vlasništva (vlastiti kapital + obveze) na dan godišnjih financijskih izvještaja tj. na 31.12. svake godine. Međunarodni računovodstveni standardi također propisuju da financijski izvještaji trebaju realno i objektivno iskazivati stanja imovine i obveza, za što je [...]

Inventura2020-11-21T20:34:30+00:00