OPĆI UPRAVNI POSTUPAK

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave

2022-12-08T08:38:18+00:00

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave ⇒ Tumačenje Središnjeg ureda Porezne Uprave o primjeni Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/21, 93/21-Ispravak, 95/21-Ispravak; dalje u tekstu: Uredba). U nastavku prenosimo pojašnjenje Porezne uprave kod napomene u Tar. br. 1., Tar. br. 2. i Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe, na pitanje da li se prilikom podnošenja podnesaka jedinici lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) naplaćuje pristojba u propisanom iznosu za sve podneske ili se oslobađanje od plaćanja upravnih pristojbi odnosi samo na podneske u kojima JLS rješava u predmetima kada obavlja [...]

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi – pojašnjenje Porezne uprave2022-12-08T08:38:18+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu

2023-09-21T07:17:52+00:00

Rok zastare za komunalnu naknadu ⇒ U nastavku prenosimo odgovor, odnosno tumačenje Porezne uprave na pitanje u kojoj su kategoriji davanja za komunalnu naknadu, da li se radi o povremenom javnom davanju ili ne, te koliki je rok zastare za komunalnu naknadu. Javna porezna davanja Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20; dalje u tekstu: OPZ) predstavlja zajedničku osnovicu sustava poreznog prava Republike Hrvatske. Naime, OPZ pravni je instrument koji uređuje sve bitne značajke porezno-pravnog odnosa, tj. prava i obveze sudionika u tome odnosu (poreznih tijela i poreznih obveznika) i postupovne odredbe u pogledu njihova provođenja. [...]

Rok zastare za komunalnu naknadu2023-09-21T07:17:52+00:00

Uredba o uredskom poslovanju

2024-03-19T16:37:36+00:00

Uredba o uredskom poslovanju ⇒ Uredba o uredskom poslovanju objavljena je u Narodnim novinama broj 75/21., a stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine. Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave.  Javnopravno tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje adresu elektroničke pošte za primanje pismena te navodi druge načine elektroničkog primitka pismena ako ih ima. Primjena Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Osim na obavljanje poslova državne uprave i provedbu zakona kojim se [...]

Uredba o uredskom poslovanju2024-03-19T16:37:36+00:00
Go to Top