Uredba o uredskom poslovanju

2021-09-09T09:35:08+00:00

Uredba o uredskom poslovanju ⇒ Uredba o uredskom poslovanju objavljena je u Narodnim novinama broj 75/21., a stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine. Ovom Uredbom uređuju se pravila i mjere uredskog poslovanja u obavljanju poslova državne uprave.  Javnopravno tijelo na svojoj mrežnoj stranici objavljuje adresu elektroničke pošte za primanje pismena te navodi druge načine elektroničkog primitka pismena ako ih ima.  Primjena Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na uredsko poslovanje tijela državne uprave, drugih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima. Osim na obavljanje poslova državne uprave i provedbu zakona kojim se [...]